Zhangjiang Science and Technology City Shanghai [CN]

Het gebied voor de Science and Technology City is gelegen op een strategisch gunstige locatie in New Pudong Area, tussen het stadscentrum van Shanghai en Pudong International Airport. De ontwikkeling van Zhangjiang Science and Technology City tot  de grootste en belangrijkste wetenschapsstad van China te ontwikkelen komt voor uit een nationale strategie.

Met een oppervlakte van ruim 80 km2 is het plangebied qua grootte vergelijkbaar met Silicon Valley, de thuishaven van ’s werelds grootste en meest bekende hightech bedrijven. De oppervlakte is eveneens vergelijkbaar met die van Manhattan, New York, één van de meest dichtbevolkte en gemengde steden in de wereld die plaats biedt aan een nieuwe generatie hightech bedrijven in een gevarieerde stedelijke setting. Uit de vergelijking van deze twee, en uit de analyse van structuur en functionaliteiten van hedendaagse wetenschapssteden, blijkt dat uitwisseling het voornaamste aspect is – uitwisseling tussen verschillende wetenschappelijke disciplines, maar ook uitwisseling met het stedelijke leven.

Als stedenbouwkundige strategie werd daarom het concept “Living University” ontwikkeld: een geïntegreerd netwerk van alle mogelijke wetenschappelijke en technologische sectoren in een gemengd en dichtbebouwd stedelijk weefsel. Dit stedenbouwkundige concept wordt ondersteund door drie belangrijke kenmerken: een verbindende landschapsstructuur met een grote groengordel en een openbare ruimte netwerk, een dicht netwerk van openbaar vervoer systemen en verschillende kernzones verspreid over het gebied die stedelijke broedplaatsen genereren voor een duurzame stedelijke ontwikkeling.

Binnen het samenwerkende team is KCAP verantwoordelijk voor het strategisch stedenbouwkundig masterplan voor Zhangjiang Science and Technology City. gmp architekten heeft binnen deze strategie specifieke masterplannen voor drie belangrijke gebieden uitgewerkt. Ramboll Atelier Dreiseitl is partner voor het integrale duurzaamheids- en landschapsontwerp.

Opdrachtgever Planning and Land Resources Administration of Shanghai Municipality, People’s Government of Pudong New Area of Shanghai
Programma 80 km2 stedenbouwkundige ontwikkelstrategie voor een programma bestaande uit wetenschap en technologie gecombineerd met gemengde stedelijke functies, infrastructuur en landschap
Tijd 2016 - heden
Rol Stedenbouwkundige in samenwerking met gmp architekten
Participerende partijen Ramboll Atelier Dreiseitl (lanschap en duurzaamheid)