ZAC Balma-Gramont Toulouse [FR]

In het oosten van Toulouse, de opkomende hoofdstad van de vliegtuigindustrie, wordt een ambitieus gemengd programma van 400.000 m2 ontwikkeld. In het gebied van 104 hectare, verlaten door de krimpende landbouw en chaotische groei in de voorsteden, heeft KCAP een duurzaam plan ontwikkeld voor een geleidelijke verdichting, inclusief kantoren, industriële faciliteiten en woningen.
 
De stedelijke strategie bouwt voort op de aanleg van de recent geopende metrolijn en definieert specifieke dichtheden en programma’s. Daarbij is elke wijk zorgvuldig ontworpen volgens de bestaande natuurlijke kwaliteiten: topografie, vegetatie, hagen en water. Een fijnmazig stratennetwerk heeft de voorkeur boven brede lanen, waardoor er een betere aanhechting aan de bestaande stad mogelijk is, evenals aantrekkelijke fiets- en busverbindingen naar het metrostation.

Elke buurt krijgt een specifiek programma met gebouwen en publieke ruimtes, waardoor iedere buurt een uniek karakter krijgt in de stad: de wijk Vidailhan is een dicht en gemengd stedelijke omgeving die geassocieerd wordt met een stedelijke openbare tuin, de campus van Garrigue is een kantorenwijk met een groot natuurpark, de heuvel Thégra bevat een woonmilieu met een lage dichtheid met de verwijzing naar een 18e-eeuws kasteel en Montredon-Tuilerie is een geïntensiveerd gebied voor detailhandel en industrie. Alle vier de wijken zijn verbonden door een laan, de “Avenue Galiée”, die het heuvelachtige en gevarieerde landschap van Balma volgt en benadrukt.

Opdrachtgever Oppidea, Toulouse
Programma 104 ha masterplan voor een eco-wijk met  200.000 m2 kantoren, 40.000 m2 retail en 1.700 woningen
Tijd 2006 - 2015
Rol Stedenbouwkundige en supervisor
Participerende partijen Mutabilis (landschap), Droit de Cité (lokale Architekt), Dumons (ingeneur)