Waalkwartier Nijmegen [NL]

Waalkwartier is een van de zes deelgebieden binnen de herontwikkeling Waalfront in Nijmegen. Waalkwartier wordt op de kaart gezet door een krachtig raamwerk van aansprekende openbare ruimtes. Het voorziet in een stedelijk, inclusief en bruisend milieu om te wonen, werken, ontmoeten en te verblijven. Diversiteit van typologieën en programma staan centraal in het ontwerp. Zo wordt een brede doelgroep aangesproken en ontstaat een interessante, gemêleerde gemeenschap die zich treft in spraakmakende bebouwing en karaktervolle verblijfsruimten. Het programma bevat 775 woningen, diverse commerciële en culturele voorzieningen en productieruimtes. De voornaamste concentratie bevindt zich in en rond het industriële Honigcomplex als hotspot voor de creatieve klasse.

De rijke geschiedenis van de plek dient als basis voor een identiteitsvolle ontwikkeling. De openbare ruimten creëren een spannend en divers netwerk dat voortborduurt op het industriële karakter. Door het weghalen van een groot deel van de Honig fabriek komt een historische verbindingsweg vrij. Deze nieuwe Fabriekstraat wordt de ruggengraat voor het Waalkwartier en krijgt op beide uiteinden een plein: een waterplein op de locatie van het voormalige Romeinse badhuis en een uitzichtplein aan de Waal. Een nieuwe bestendige waterkering voor Nijmegen en achterland is integraal in de ruimtelijke opzet van de Fabriekstraat en het aan de Waal gelegen Handelshavenpark.

Waalkwartier wordt binnen dit raamwerk van openbare ruimtes ingevuld in drie deelgebieden. Twee deelgebieden bestaan elk uit 3 nieuwbouwblokken met stoere loftwoningen aan fraaie stedelijke ruimtes of rond intieme groene hoven en tussenstraten. De bebouwing komt op gebouwde parkeervoorzieningen te staan. Op die manier worden geparkeerde auto’s aan het zicht onttrokken en door slim gesitueerde toegangen wordt het gebied bovendien autoluw. Het derde deelgebied betreft het Honigcomplex. Bestaande historische bebouwing wordt zorgvuldig getransformeerd.

Ga hier naar de projectwebsite van Waalfront.

Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Nijmegen
Programma 9 ha stedelijke ontwikkeling voor wonen, werken en recreatie met 775 woningen, 10.000 m2 commerciële en culturele voorzieningen, 900 parkeerplaatsen
Tijd 2017 - heden
Rol Masterplanner