Vasilievsky Island St. Petersburg [RU]

Vasilievsky Island in Sint-Petersburg is een belangrijke locatie binnen de westers georiënteerde historie van de stad. Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt het 15 ha grote terrein getransformeerd tot een nieuw stadsdeel, met een gevarieerde mix van stedelijke functies, waarmee het plan ook de omliggende gebieden zal faciliteren en onderling verbinden. Het project vormt de meest prominente manifestatie van de stad aan het water en zal functioneren als de nieuwe stadsentree tot Sint-Petersburg, voor alle bezoekers die de stad met de boot bereiken.

Het concept zet in op het versterken van de iconische waarde van Sint-Petersburg en het creëren van een aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige omgeving om te wonen, werken of recreëren. Het schiereiland zal worden uitgebreid met een park dat de waterkant aan de Finse Golf zal verrijken. Stadsblokken en een diversiteit aan stedelijke hoven zijn de kernelementen van het stedenbouwkundig concept, dat terug grijpt op de stedelijke structuur van Sint-Petersburg. Torens vormen de laag boven de stedelijke blokken en zorgen voor een spectaculair uitzicht op zee en het centrum van de stad. De torens met hun goudkleurige spitsen, in de traditie van de architectuur van Sint-Petersburg, vormen een uniek silhouet van Vasilievsky Island; een expressief, herkenbaar en iconisch beeld.

Opdrachtgever Glorax Develpment, Moskou
Programma six blocks of about 15 ha, with a total housing program of 220 thousand m2 NFA, various other functions of 100 thousand m2 NFA
Tijd 2015 - heden
Rol Stedenbouwkundige en architect i.s.m. ORANGE Architects