Urban Reports

Huidige steden zijn niet alleen aan het jongleren voor een positie in de wereldwijde context, maar besteden tegelijkertijd ook aandacht aan de lokale economische, ecologische en sociale behoeftes. Zij wedijveren met elkaar om investeringen van globale spelers op het gebied van economie en wetenschap in de hoop voor meer werkgelegenheid en onderwijsmogelijkheden.

‘Urban Reports’ onderzoekt de manier waarop middelgrote steden in het bijzonder getroffen zijn door deze globale trends en onderzoekt de gevolgen, uitdagingen en kansen voor lokale stedelijke ontwikkeling. Hoe gaan deze steden om met de spanningen en mogelijkheden die voortvloeien uit lokale belangen en globale krachten? Welke doelstellingen en scenario's worden beschreven voor de openbare ruimte? Welke maatregelen, strategieën en partnerships worden gekozen om deze doelen te bereiken?

Vertegenwoordigers van zes Europese steden - Amsterdam, Bilbao, Kopenhagen, Dublin, Zagreb en Zürich – doen verslag over hun fascinerende visies voor de transformatie van hun steden in de 21e eeuw. Daarnaast bespreken gerenommeerde experts huidige stedelijke ontwikkelingen en mogelijkheden van middelgrote steden. De schriftelijke bijdragen worden aangevuld met representatief visueel materiaal, dat de kenmerken van de zes verschillende steden vergelijkend presenteert.

Uitgever gta Verlag, Zürich
Programma Boek over de  effecten van globale trends op middelgrote steden
Tijd 2009
Rol Editor (Kees Christiaanse in samenwerking met Nicola Schüller en Petra Wollenberg)
Met bijdrages van Juan Alvaro Alayo Azcárate, Floris Alkemade, Stig L. Andersson, Franz Eberhard, Angelus Eisinger, Michelle Fagan, Ivica Fanjek, Carl Fingerhuth, Dick Gleeson, Jens Kvorning, Vedran Mimica, Sasa Randic, Javier Salazar Rückauer, Ton Schaap