Tirana Northern Boulevard City Tirana [AL]

Tirana Northern Boulevard City is een structuurvisie voor Tirana, waarbij de ontwikkeling van de ‘Tirana Northern Boulevard’ en de ‘Tirana River valley’ wordt ingezet als katalysator. Deze katalysator wordt ontwikkeld als een complex, divers en actief stedelijk landschap dat volledig is geïntegreerd in het stedelijke weefsel van Tirana. Het verbindt de formele en informele stad door het creëren van netwerken en openbare ruimte, en het oprichten van een nieuw centrum voor bedrijvigheid, recreatie en wonen. Het verlengen van de bestaande boulevard verbindt de informele nederzettingen met het oude centrum. De ontwikkeling van de rivier als sterke identiteitsdrager zorgt voor betere lokale condities en een sterke identiteit als aanvulling op de bestaande stad.

NTBC wordt een plek waar mondiale functies naast de nieuw opkomende wijken in het Noorden van Tirana bestaan, en zo het beste van stedelijk wonen binnen één wijk combineert. Het wordt een locatie die een platform biedt op het hoogste niveau, voor zowel kennis, service, culturele voorzieningen als stedelijke parken. Tegelijkertijd ontstaat er een woonomgeving die refereert aan de sfeer en de structuur van de diverse vitale wijken in het Noorden van Tirana. Het stedenbouwkundig concept voorziet in een mozaïekstructuur met verschillende wijken die ingebed zijn in een netwerk van infrastructuur, openbare ruimtes, landschap en water, verbonden met de levendige subcentra en pleinen van Tirana en haar omgeving. In de komende 25 jaar biedt TNBC naar verwachting 8.000 nieuwe woningen en 7.000 - 8.000 nieuwe werkmogelijkheden, faciliteiten voor onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschapsvoorzieningen. Daardoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de behoeften van Tirana op het gebied van wonen, werken en gemeenschapsvoorzieningen.

 

Opdrachtgever Gemeente Tirana
Programma 219,5 ha masterplan voor gemengde stedelijke functies, zoals woningen, commerciële functies, retail en leisure, infrastructuur; uitbreiding 5 km boulevard als stadsas
Tijd 2011 - 2012
Rol Masterplanner in samenwerking met Metro_POLIS Architecture and Planning, Tirana
Participerende partijen Systematica, Milaan (verkeer ontwerp en strategisch transport modellering)