The Red Apple Rotterdam [NL]

Met 124 meter rijst The Red Apple vanaf de kop van het Wijnhaveneiland omhoog, op een schakellocatie tussen de binnenstad van Rotterdam en de Maas. The Red Apple is een gevarieerd bouwblok met 231 appartementen, kantoren, winkels en horeca op een oppervlakte van 35.000 m2.

Het Wijnhaveneiland ligt op een strategische plek in de stad, herontwikkeld op basis van een dynamisch transformatiemodel eveneens ontworpen door KCAP. Daarbij zorgen bebouwingsregels voor een evenwicht tussen nieuwe en bestaande bebouwing en het behoud van voldoende uitzicht en bezonning in het gebied. Aan de hand van het transformatiemodel wordt het Wijnhaveneiland zodanig herontwikkeld dat de capaciteit van het gebied flink wordt uitgebreid en de verblijfskwaliteit wordt verbeterd, terwijl belangrijke kwaliteiten van de bestaande situatie behouden blijven. 

The Red Apple ligt op een beeldbepalende locatie, op de kop van het Wijnhaveneiland, aan drie zijden omgeven door water, met uitzicht op de Maas en de Oude Haven. Op de kop van The Red Apple komen de convergerende lijnen van het Wijnhaveneiland samen in een vijfhoekige volume dat uitkraagt over de onderbouw. Verschillende maten appartementen liggen hier rond een atrium waaraan tevens de ontsluitingen zijn gesitueerd. Door grote gaten in de gevel biedt dit atrium een spannend uitzicht over de stad. 

Op de zuidwestelijke hoek staat de slanke 40 verdiepingen tellende appartemententoren. Alle appartementen van de twee volumes hebben verschillende afmetingen en zijn overhoeks gesitueerd. Ze zijn voorzien van glas over de hoogte van de ruimte en profiteren daardoor van een optimaal uitzicht. 

In de skyline van Rotterdam kenmerkt The Red Apple zich door zijn felrode gevellijnen. Deze lijnen worden gevormd uit geanodiseerde aluminium panelen zonder verdere toevoeging van verf. De lijnen van de toren zijn verticaal georiënteerd en nemen af in breedte naar boven toe, waardoor de slanke vorm van het gebouw benadrukt wordt. Bij de gevel van het kopgebouw zijn lijnen in horizontale richting beeldbepalend. 

Voor het lifestyle concept en het interieur is samengewerkt met Jan des Bouvrie. Met de grote variatie aan woningen in een intieme stedelijke omgeving komt The Red Apple tegemoet aan de levensstijlen van deze tijd.

 

Opdrachtgever Havensteder (voormalig PWS) Rotterdam
Programma 35.000 m2 waarvan 231 woningen, 1.500 m2 winkels en horeca, 3.800 m2 kantoren, 340 parkeerplaatsen
Tijd 2002 - 2009
Rol Architect 
Participerende partijen Jan des Bouvrie (lifestyle concept)