Tampere Travel and Service Center Tampere [FI]

In de komende jaren zal de stad Tampere een enorme bevolkingsgroei doormaken. Het grootste gedeelte van deze groei zal plaatsvinden in en rond het stadscentrum. De belangrijkste strategische doelen van de stad zijn het creëren van een samenhangende, compacte stadsstructuur en het creëren van een levendig centrum.

Eén van de strategische locaties waar deze groei zal plaatsvinden is het gebied voor het Reis- en Service centrum. Dit centrum zal bovendien door zijn verbindende functie ook zorgen voor meer samenhang in de stad.

Om het Reis- en Service centrum voor zowel de lange als de korte termijn goed te laten aansluiten in de bestaande stedelijke context is er een ontwerpvoorstel ontwikkeld, genaamd “The Square”. Dit ontwerpvoorstel dient als onderlegger voor de transformatie van het gebied, een gebied dat tevens de entree naar de stad zal zijn.

Het doel is een speelse choreografie te ontwikkelen tussen de huidige ontwikkelingen in het gebied en de toekomstige identiteit ervan. Binnen deze choreografie zal het Reis- en Service centrum het centrale punt moeten worden dat daadwerkelijk de huidige verdeelde stad weer samenbrengt. Voor dit belangrijke, iconische punt in de stad is een samenhangende typologie ontwikkeld die stevig verankerd is in het raster en tegelijkertijd een nieuw stadsgezicht voor Tampere zal zijn rond het stationsgebied. Een gebouwtypologie die bestaat uit een stedelijke plint met daarboven medium hoge torens past het beste binnen deze typologie.

Het Reis- en Service centrum bestaat uit drie gebouwen en een publieke ruimte die loopt van oost naar west onder het stationsgebied. Het huisvest alle typen vervoer binnen een beschermd klimaat. Twee voetgangerstunnels verbinden het stationsplein met het nieuwe gebouw en zorgen voor makkelijke verbindingen tussen alle typen vervoer. Het Reis- en Service centrum is een ontmoetingsplek in de meest brede zin: een vervoersknooppunt, een commercieel centrum, een evenementenplek en een bedrijvenpark in één.

Opdrachtgever Gemeente Tampere; The Finnish Transport Agency; The VR Group; Senate Properties
Programma Stedenbouwkundig plan voor 100.000 m2 binnenstedelijk gebied bestaande uit het Reis- en Service centrum, woningbouw, kantoren en retail ontwikkeling
Tijd 2014
Rol Stedenbouwkundig ontwerper
Participerende partijen Trafix Oy (mobiliteit); Ailecon Oy (vastgoed); Ramboll Finnland Oy (kostendeskundige); Loci Masiema-Arkkitehdit Oy (landschappelijk ontwerp); M5 Arkkitehdit (lokale architect)