Talentencampus Oss [NL]

Talentencampus/Sibeliuspark Oss omvat een gecombineerde ontwikkeling van twee projecten. Deze opgave vraagt een integrale gebiedsvisie voor een veelheid aan programma’s en looptijden. Het door KCAP ontworpen masterplan voor een stadscampus met park, onderwijsgebouwen, sportfaciliteiten en aan het onderwijs gelieerde bedrijven en woningen legt ruimtelijke principes vast en kan binnen een proces van programma- en kwaliteitsontwikkeling voortdurend optimaal ingevuld worden. Het plan voorziet in een stadscampus met een langgerekte openbare ruimte, de “leerbaan”, als voornaamste identiteitsdrager. Hierin worden thematische clusters met een mix van uiteenlopende functies met elkaar verbonden. Op architectonisch niveau wordt het principe van deze clusters voortgezet door een flexibele menging van programma’s binnen de gebouwen. Een sportplein vormt het sportieve hart van de Talentencampus. De woonfuncties in het Sibeliuspark zijn geclusterd als verhoogde eilanden in het groen.

Talentencampus Oss is een project dat nieuwe verbindingen legt tussen scholen, sportorganisaties en bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van doorlopende leerlijnen en workplaza’s. Het Sibeliuspark, dat door de huidige inrichting beperkt gebruikt wordt en weinig uitstraling heeft, zal worden omgevormd tot een aantrekkelijk, multifunctioneel, sociaal veilig en goed te beheren park met geïntegreerde woningbouw. Samen met de Talentencampus zorgt Sibeliuspark voor een markant wegbeeld aan een van de belangrijkste entrees van de stad Oss.

Opdrachtgever Consortium Park & People (Heijmans vastgoed, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Proper Stok, Brabant Wonen)
Programma 36 ha masterplan met 43.000 m2 voor onderwijs, bedrijfsruimten, commerciële -,  leisure en sportfaciliteiten, 4 voetbalvelden, 8 tennisvelden, 260 woningen, 980 parkeerplaatsen
Tijd 2009 - heden
Rol Masterplanner
Participerende partijen Total Identity (concept en branding); IVAM (duurzaamheid)