Stadionpark Rotterdam [NL]

In de gebiedsvisie 'Stadionpark' wordt het Stadionpark in de periode 2009-2028 tot een sportcampus ontwikkeld. Hierin krijgt het stadion De Nieuwe Kuip een plaats aan de rivier en zorgt een OV-knooppunt voor een goede bereikbaarheid.
Het leidend thema bij de ontwikkeling van het Stadionpark is sport en leisure. Door de nieuwe Kuip aan de Maas te situeren, ontstaat in het plangebied volop ruimte voor de vorming van een sportcampus met top- en breedtesport. Ook is er plaats voor recreatie, leisure, onderwijs, wonen en ander programma's. De aanwezigheid van de nieuwe Kuip verschaft het gebied een fantastisch internationaal icoon en werkt als katalysator voor het project.

De sportcampus Stadionpark zal fungeren als een interface tussen sport en maatschappij. Hier komen het lokale, nationale en internationale sportleven samen met de economische wereld en de wetenschap. Hierdoor nemen de mogelijkheden voor zowel economische als sociaal-maatschappelijke spin-off fors toe zodat het Stadionpark de gewenste aanjager voor de ontwikkeling van Rotterdam Zuid kan worden.

Voor de sportcampus is een nieuw ruimtelijk en programmatisch concept ontwikkeld, bestaande uit een netwerk van functies en voorzieningen. Door zorgvuldige aansluitingen op de stad en andere faciliteiten, is de campus op zijn beurt aangetakt op het grotere netwerk van Rotterdam Zuid, Rotterdam en de Randstad. Door het verweven van diverse functies in het gebied zal de sportcampus Stadionpark zich ontwikkelen tot een nieuw fenomeen.

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam
Programma 210 ha gebiedsvisie voor een sports campus met 600.000 m2 bvo voor onder andere recreatie, sport, leisure, onderwijs, wonen en ander programma
Tijd 2008 - 2012
Rol Masterplanner in samenwerking met Gemeente Rotterdam, dS+V
Participerende partijen H+N+S Landschapsarchitecten, Amersfoort