Spaansplein Hoofddorp [NL]

Het door Amvest en de gemeente ontwikkelde Masterplan is in samenwerking met Quadrat (stedenbouw) en 3 architectenbureaus tot stand gekomen. In hoofdlijnen heeft elke architect een woonstraat met verschillende gebouwtypes en een gecombineerd winkelgebouw met daarboven woningen en eronder een parkeerkelder uitgewerkt.
De bouw heeft gefaseerd plaats gevonden. In fase een ontstonden drie stedelijke villa’s van elk 22 woningen, in totaal 66 woningen, en rijtjes eengezinshuizen met 50 woningen. In fase 2 werd een winkelcentrum met parkeergarage en 55 woningen gebouwd. Het winkelcentrum heeft een dubbel karakter. Op de begane grond is het kavel van het winkelgebied; het dak is een referentie naar de bebouwingsstructuur langs de Hoofdvaart. Het gebouw is hier een voortzetting van de lijn die de winkelstraat maakt en loopt uit in een brede kop: de westgevel van het Spaansplein. In fase drie werd het woongebouw ‘De Slang’ met 97 servicewoningen en een woonservicecentrum gerealiseerd.

Opdrachtgever Amvest, Amsterdam
Programma Woonstraat met woningen, gecombineerd winkelgebouw met woningen en parkeerkelder en appartementgebouw met woonservice centrum
Tijd 1996 - 2003
Rol Architect
Participerende partijen
Quadrat (stedenbouw); Uythaak (architectuur); Ellerman; Lucas en van Vught (architectuur)