Southern Blocks Ekaterinburg [RU]

Dit driehoekige transformatiegebied ligt in het zuidoosten van het centrum van Ekaterinburg en wordt aan beide zijden begrensd door intensief gebruikte infrastructuur. Het gebied, dat momenteel wordt bezet door individuele huizen, zal geleidelijk worden getransformeerd naar een gevarieerde woonomgeving van hoge kwaliteit met appartementengebouwen in de vorm van blokken met verschillende hoogtes.

De aanwezigheid van een openbaar vervoer knooppunt in de zuidelijke punt van het gebied gaf een impuls om hier van een landmark te situeren met een mix van programma. Dit nieuwe gebouw speelt een belangrijke rol in het stadssilhouet langs Moskovskaya straat. Op deze plek begint ook de promenade, die door het hele gebied loopt. De tracé van de promenade loopt door het hele gebied en leidt naar het wijkpark in het noorden. De promenade verbindt alle openbare ruimten tot één samenhangend geheel. Daarmee wordt deze route een belangrijk en uniek element en vormt samen met de herkenbare morfologie een identiteitsdrager.

Vanaf de landmark loopt de promenade over een plein met stadsvilla’s en verder langs het centrale plein met het schoolgebouw. Uiteindelijk leidt de route naar het noordelijke plein en het park.Het driehoekige park met villa’s in het centrum van de nieuwe wijk zal een stille groene oase worden in het actieve stedelijke leven. Onderwijsgebouwen met bijbehorende grote percelen worden zo gesitueerd, dat ze de interne verbindingen en de cohesie in het gebied niet verstoren.

 

 

 

 

 

Opdrachtgever Brusnika
Programma 21 ha masterplan met 380.000 m2 woningen, commerciële functies en voorzieningen
Tijd 2015 - heden
Rol Stedenbouwkundige
Participerende partijen DROM, Rotterdam (architecten eerste fase)