South of Olympic Park Beijing [CN]

De zuidelijke rand van het 'Olympisch Park' in Beijing wordt ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk. Het plan is opgemaakt door KCAP in samenwerking met haar lokale partner, het Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), en voorziet een grootschalige ontwikkeling die is ingebed in de urbane context van de stad. Het concept respecteert de Chinese tradities van ruimtelijke organisatie en vertaalt deze naar de schaal van de ontwikkeling. Het resultaat is een flexibel en aanpasbaar plan dat in de loop van de komende jaren verder ontwikkeld zal worden. Het project is een belangrijke bijdrage aan het activeren van een voormalig Olympisch gebied.

Deze nieuwe stadswijk introduceert nieuwe functies voor de omgeving. Op een areaal van 50 hectare ontstaat een gevarieerd programma met woningen, kantoren, winkels, andere commerciële functies, een aantal hotels en culturele en maatschappelijke voorzieningen. Binnen het wegennet van Beijing wordt de locatie met twee OV-knooppunten met bus- en metrostation langs een nieuwe metrolijn verbonden.

Het hart van het gebied wordt gevormd door een groot stadspark. Als een daklandschap ligt het park bovenop een netwerk van ondergrondse commerciële en gemeenschappelijke ruimtes. Het daklandschap helt omhoog naar het centrum van het park toe. Hier worden de onderliggende functies zichtbaar in een markant bruggenbouw, dat het oostelijk en westelijk deel van de locatie met elkaar verbindt over een drukke verkeerstunnel heen. Het park wordt zo de schakel tussen alle onderdelen van de site en vormt het centrale element van het plan.

Opdrachtgever Gemeente Beijing
Programma 50 ha masterplan voor 1.440.000 m2 woningen en kantoren, twee OV-knooppunten, hotels, culturele en maatschappelijke faciliteiten
Tijd 2009 - 2012
Rol Stedenbouwkundige in samenwerking met Beijing Institute for Architectural Design (BIAD)