Sewoon Grounds Seoul [KR]

Sewoon Grounds in Seoul is een belangrijk historisch centrum dat verschillende historische lagen omvat. Het gebied heeft lange tijd een belangrijke rol gespeeld als stedelijk industriegebied. Als onderdeel daarvan vertegenwoordigt het winkelcentrum ‘Sewoon Arcade’ een belangrijk stuk moderne Koreaanse architectuur. De unieke stedelijke context, het culturele erfgoed, het industriële karakter en in het bijzonder de bestaande historische structuren zijn uitgangspunten voor het herontwikkelingsplan dat Sewoon Grounds zal transformeren tot een duurzaam en gemengd gebied met kantoren, winkels, hotels, entertainment, onderwijs en stedelijke industrie. Met respect voor de culturele nalatenschap wordt een op de menselijke schaal gericht stedelijk ontwerp ontwikkeld dat zich focust op een subtiele integratie van de bouwmassa in de bestaande context, een adequate modulatie en toegankelijkheid. Met flexibele combinaties van programma’s en ruimtelijke modules wordt gereageerd op toekomstige eisen en lange-termijn doelen voor place-making, gecombineerd met behoud van historische structuren en gebouwen. Het aanbieden van een publiek programma op maaiveld en de ondergrondse verdiepingen verzekert integratie van de stedelijke industrie.

Het ontwerp voor de transformatie baseert op verschillende strategieën die omgaan met de historische context van het gebied, zoals het gebruik van het ‘Seoul-grid’ waarmee het bestaande stratennetwerk als basis voor een unieke methode voor stadsontwikkeling herontwikkeld wordt. Refererend aan het ‘Seoul Sewoon District Cultural Heritage Investigation Report‘ worden in het concept acht bestaande waardevolle gebouwen en de openbare ruimte er omheen gedefinieerd. Bovendien bevordert het tentoonstellen van de historische relikwieën op het souterrain de harmonieuze co-existentie van het verleden en het heden. Om een duurzame ontwikkeling van het stedelijk industrieel ecosysteem aan te moedigen wordt elk retail cluster verbonden aan het bestaande industriële activiteitengebied. Tenslotte ontstaat door het verbinden van de meer-laagse stedelijke context in een driedimensionale structuur en dynamische, multidimensionale stad die zich verticaal uitbreidt in ruimte en tijd. Het resultaat is Sewoon Grounds als driedimensionaal gebied dat is gebaseerd op het historische netwerk van het gebied.

Opdrachtgever Seoul Housing Communities Corporation
Programma 280.000 m2 gemengd programma met woningen, kantoren, retail, hotel, cultuur en onderwijs 
Tijd 2016 - heden
Rol Stedenbouwkundige en architect
Participerende partijen Junglim Architecture, SAAI Architects, Structure Engineering, Duksung Alpha ENG, Soltos Landscape Architecture, Jungdo Engineering, ENC Technology, Vision City Research, Kunwon Engineering
Prijzen Prijsvraag 1e prijs