Science Park Amsterdam [NL]

Science Park is een nieuw type wetenschapsterrein in Watergraafsmeer, een wijk in de periferie van Amsterdam. Aan de reeds bestaande gebouwen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de startersorganisatie ASP (Amsterdam Science Park) worden faculteitsgebouwen, onderzoeksinstituten, universitaire voorzieningen en woningen toegevoegd. De historische polderstructuur biedt daarvoor een eenvoudig inrichtingsprincipe met flexibiliteit voor variatie en ontwikkeling. In tegenstelling tot het beeld van de traditionele campus met solitaire gebouwen in het groen, is Science Park opgezet als netwerk. Een stelsel van semi-openbare ontmoetingsplekken in en tussen de gebouwen wordt verbonden door een openbaar weefsel dat zich uitstrekt over het hele gebied.

 

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam dRO, Universiteit van Amsterdam(UvA), Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)
Programma 54 ha masterplan voor 500.000 m2 gemengd programma waaronder: universiteit ca. 90.000 m2, kantoren bedrijven en instellingen ca. 250.000 m2 nieuw en ca. 80.000 m2 bestaand, hotel en congresvoorziening, ca. 450 woningen vrije sector, ca. 700 units studentenhuisvesting, nieuw NS treinstation en nieuwe aansluiting op snelweg A10
Tijd 2001 - heden
Rol Masterplanner in samenwerking met karres+brands, supervisor stedenbouw, architect NS station