Science City Ulm [DE]

Het masterplan ‘Wissenschaftsstadt' (wetenschapsstad) Ulm is de visie voor een Campus waarin binnen- en buitenuniversitair onderzoek, een veeltal van life science services, een universiteitskliniek, een revalidatiecentrum en een sciencepark opgenomen zijn. Hier zullen wetenschap, economie, zakelijk leven en maatschappij in dialoog treden en synergie creëren.

Voor het project werd en ontwikkelingsstrategie voor het lange termijn gemaakt. Deze zou aan de uiteenlopende eisen van de verschillende stake-holders kunnen voldoen en zich tegelijkertijd flexibel aan in de loop der tijd veranderende parameter aanpassen. De ruimtelijke vertaling van deze visie is een ensemble van verdichte eilanden met programmatisch verschillende aspecten, die zich in de hoogwaardige, landschappelijke context plaatsen en de kwaliteiten van deze maximaal maar zuinig benutten.

De centraal gelegen ontsluitingsas Albert-Einstein-Allee wordt als boulevard gepland waar aan weerzijdes representatieve pleinen en publieke functies worden geplaatst. Langs deze hoofdontsluiting liggen de belangrijke entrees om de verschillende programmatische deelgebieden te bereiken. Waar wenselijk of nodig kunnen hiermee ook teruggetrokken of speciaal beveiligde gebieden gedefinieerd worden. Langs de Einstein- Allee worden ook de overkoepelende functies en voorzieningen gekoppeld om maximale synergie tussen de diverse gebruikers te scheppen en deze ruimte optimaal te activeren. Een reeds geplande tramlijn biedt een excellente infrastructurele verbinding naar de stad.

Client Gemeente Ulm
Program 160 ha masterplan en ontwikkelingssstrategie voor een campus met universiteit, Academisch Medisch Centrum, militair ziekenhuis, rehvalidatiecentrum, Technische Univeristeit, Technology Campus, bedrijvigheid en overige functies
Tijd 2009 - heden
Rol Stedenbouwkundige