Schiphol Trade Park Amsterdam [NL]

De zuidkant van Schiphol ondergaat een grote transformatie. Het gebied A4 Zone West wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een innovatieve en vooral duurzame, kwalitatieve, effectief logistieke vestigingslocatie, gesitueerd binnen een ondernemende en zich volop ontwikkelende gemeente Haarlemmermeer. 

A4 Zone West is een gebied van 347 hectare, waarvan circa 140 hectare bebouwbaar. In samenwerking met diverse partners wordt voor het gebied een masterplan voor een multimodaal logistiek knooppunt ontwikkeld. Een aangrenzende terminal voor de hogesnelheidstrein (HST) en de nabijheid van de snelweg A4 en Schiphol Airport bieden de mogelijkheid het gebied tot een effectieve transporthub te ontwikkelen. 

Binnen het masterplan kunnen diverse vestigingsmilieus worden aangeboden. Voor meerdere deelgebieden zijn principes voor zowel openbare ruimte en bebouwing geformuleerd. Daarin kunnen verschillende groottes bedrijven, typologieën en functies worden ingepast afhankelijk van de verschillende behoeftes van gebruikers en de marktsituatie. Deze menging van functies, gebruikers en sferen bevordert interactie en activiteit en stimuleert nieuwe vormen van bedrijvigheid. 

Zwaar logistieke functies worden geconcentreerd langs het traject van de HST, terwijl minder transportgeoriënteerde functies in een “groene” schil een zachte transitie naar het landschap en plekken voor recreatie, handel en creativiteit vormen.

 

 

 

 

Opdrachtgever SADC (Schiphol Area Development Company N.V.)
Programma Multimodaal logistiek terrein met aanvullende functies zoals handel, woon-werk, voorzieningen, recreatie, kantoorachtige en educatieve functies; 347 ha
Tijd 2010 - heden
Rol Masterplan
Participerende partijen West8, Districon, Arcadis