Schiphol Airport Masterplan Schiphol [NL]

Schiphol Airport is één van de knooppunten van het internationale luchtverkeer en transport en een van de belangrijkste drijfveren van de Nederlandse economie. Een logisch gevolg daarvan is dat de luchthaven de potentie heeft om haar eigen lucht- en grondactiviteiten uit te breiden en een omgeving aan te bieden die andere bedrijven en recreatieve toepassingen aantrekt. 

De ‘Structuurvisie Schiphol’ als ontwikkelingsstrategie evalueert verschillende manieren om een toekomstvisie vorm te geven. Het plan voorziet in een raamwerk dat de besluit- en beleidsvorming onderricht. Om dit doel te bereiken moet het masterplan de infrastructurele uitdagingen en de mogelijke uitbreiding van de luchthaven aangaan. Het dient instrumenten voor te stellen welke een betere integratie van de luchthaven met zijn omgeving realiseren met het streven naar de vorming van een ‘airport city’ met een veelzijdige en geïntegreerde functiemening.

Deze visie, waarin Schiphol wordt beschouwd als een ensemble van deelgebieden vergelijkbaar met het beeld van een 'Zen-tuin met stenen’, produceert een doeltreffend instrument om een ruimtelijke samenhang van Schiphol te constitueren. Schiphol-Centrum is het belangrijkste deelgebied binnen de hiërarchie van de 'Zen-tuin' en zal in de toekomst verdere ontwikkelingen ondergaan volgens een duidelijk principe dat is gebaseerd op de huidige fysieke structuur van Schiphol.

Opdrachtgever Schiphol Airport Development, Schiphol
Programma Structuurvisie Schiphol Airport area, integrale ontwikkelingsstrategie Schiphol Centre, supervisie van alle architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen op Schiphol Airport
Tijd 2009 - 2011 (masterplan); 2008 - 2013 (supervisie)
Rol Masterplanner en supervisor
Participerende partijen Schiphol Airport Development; Schiphol Real Estate; Benthem Crouwel (ontwikkelingsstrategie voor Schiphol Centre)