Scharnhorstkaserne Osnabrück [DE]

Het areaal van de voormalige 'Scharnhorstkazerne' (voorheen Belfast Barracks) omvat een oppervlak van 14,2 ha aan de Westerberg in Osnabrück. Het gebied zal worden getransformeerd tot een wetenschaps- en woonpark.

Het ontwerp van KCAP in samenwerking met Studio UC kenmerkt zich met name door een onconventionele aanpak en presenteert een strategisch ontwikkelingsconcept, dat flexibel kan worden uitgevoerd. Basis is het natekenen van de bouwvolumes, de topografie en bouwplaatsen op de contouren van de voormalige militaire faciliteiten op het kazerneterrein.

Het aanpak is niet gericht op een gefixeerd beeld, maar biedt ze ontwikkelingsruimte binnen verschillende stadia van de voortgang om in te kunnen spelen op de onvoorspelbaarheid hoe de functies wonen en wetenschap zich in de toekomst zullen ontwikkelen - afzonderlijk of gemengd, parasitair of hybride.

Het concept introduceert een mix van urbane en op de locatie toegepaste dichtheid voor een compacte wijk in de stad. Aan de openbare ruimtes worden mogelijke ‘impulsfuncties’ toegewezen. Een grote diversiteit aan publieke ruimtes schept de nodige identiteiten. Kleine, tegenwoordig al bestaande oasen en plaatsen die als eerste in gebruik worden genomen vormen de kiem voor de stedelijke ontwikkelingskracht.

Opdrachtgever Gemeente Osnabrück
Programma 14,2 ha masterplan voor wetenschap en wonen, Innovatiecentrum Osnabrück (ICO), sport en fitnessfaciliteiten, horeca en publieke inrichtingen
Tijd 2010
Rol Masterplanner in samenwerking met UC Studio Berlijn