Railway Zone Location C1 Gouda [NL]

Evenals veel andere Nederlandse steden besloot de gemeente Gouda tot herontwikkeling van haar spoorzone. De eerste fase betreft locatie C1 ten noorden van het station waar een dynamisch stedelijk knooppunt met wonen, werken en leisure zal worden gerealiseerd. Bestaande hoogteverschillen geven hier aanleiding tot stapeling van programma. Door de koppeling van functies en de introductie van nieuwe openbare ruimte, zorgt dit nieuwe stationsgebied voor een versterking van de noordelijke stad en een verbetering van de verbinding tussen Gouda-noord en -zuid.

In Gouda ligt het spoor op een talud dat de stad in twee delen opsplitst. Ten zuiden ligt de oude stad met haar Middeleeuwse centrum, ten noorden een gebied met een meer suburbaan karakter en twintigste-eeuwse bebouwing. De ontwikkeling van de spoorzone biedt de mogelijkheid om beide delen beter te koppelen en het programma en de uitstraling van Gouda te versterken.

De spoorzone strekt zich uit langs een groot deel van het tracé door Gouda. Locatie C1 ligt ter hoogte van het Centraal Station en zal als eerste worden ontwikkeld. De Burgemeester Jamessingel, een groene stadsallee ten noorden van het station, heeft voldoende capaciteit om dit gebied soepel ontsluiten en biedt bovendien aantrekkelijke zichtlocaties. Het driehoekige terrein tussen de Burgemeester Jamesallee en de sporen biedt volop mogelijkheden voor een nieuw stedelijk knooppunt.

De verhoogde ligging van de sporen is aanleiding voor de aanleg van een verhoogd toegangsplein. Het is gesitueerd bovenop parkeergarages voor auto’s en fietsen en biedt een aangenaam verblijfsgebied met oriëntatie op het zuiden. Hier verrijst ook het zogenaamde ‘Huis van de Stad’, dat als architectonische blikvanger voor het hele gebied zal fungeren. Dit gebouw overbrugt het niveauverschil tussen de Burgemeester Jamessingel en de sporen en biedt ruimte aan allerlei publieksvoorzieningen. Zo geeft de hoofdentree aan het plein toegang tot horeca en lobby en ligt op de verdiepingen erboven een bioscoop met zalen aan de spoorzijde en een foyer met uitzicht op de Burgemeester Jamessingel aan de noordkant. In de toren is nog aanvullende ruimte voor kantoren of een hotel. Op het verhoogde plein komt eveneens het busstation te liggen, uitgevoerd in de vorm van extra perrons zodat het overstappen tussen bus en trein soepel kan verlopen.

De nieuwe stationszone biedt Gouda een duidelijke entree en zorgt voor een betere verbinding tussen stad en station. Behalve het verhoogde plein met het Huis van de Stad komen er nog meer blokken voor woningen en kantoren die met hun alzijdige oriëntatie zorgen voor levendigheid in het hele gebied. Door het opwaarderen van de bestaande stationsentrees en tunnels voor voetgangers en auto’s en de eventuele toevoeging van extra passages onder het spoor wordt de verbinding tussen de noord- en zuidkant van het station verbeterd.

 

Opdrachtgever Gemeente Gouda; NS Vastgoed, Utrecht
Programma Stationsentrée, stadskantoren (20.000 m²), wonen (12.000 m²), bioscoop (7-8 zalen), busstation, parking voor 6000 fietsen en 600 auto’s, 12.000 m² kantoren, hotel en commerciële ruimte
Tijd 2005 - heden
Rol Stedenbouwkundige