Punt de Sniep Diemen [NL]

Op het schiereiland Punt de Sniep in Diemen ontstaat een nieuwe buurt voor wonen en werken met een programma van 165 woningen, een marina, commerciële- en horecavoorzieningen in drie gebouwensembles met een totaal oppervlak van 16.000 m2. Punt de Sniep heeft een bijzondere ligging in het centrum van Diemen: langs de verbindingsweg naar Amsterdam, op het snijpunt met de Weespertrekvaart en de Muidertrekvaart. Het plan beslaat De gebouwen hebben allen een directe relatie met het omringende water. Tussen de bouwvolumes ontstaan drie verschillende publieke ruimtes die allen in directe programmatische en visuele verbinding staan met de appartementen en daarmee het ontstaan van een buurtgevoel bevorderen, een van de kernwaardes in de ontwikkeling van deze nieuwe buurt.

De drie openbare ruimtes zijn: SNIEPHOF, een semi-openbaar groen hof dat naast goede verblijfskwaliteiten een zekere intimiteit en ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten biedt.SNIEPHAVEN is dé plek voor watercreatie en marina voor deelsloepen en privé-booten met doorgaande waterverbinding naar Amsterdam in het westen en naar de natuur in het oosten. PUNTSNIEP, het uiterste punt van de Sniep, dicht bij de oude kern van Diemen en goed ontsloten door een nieuwe loopbrug, wordt het boegbeeld van de ontwikkeling. Met een markant plein georienteerd op het zuiden en westen en een 24/7 programmering met horecafuncties werkt het als katalysator voor de sociale cohesie van de wijk. Het woonconcept biedt flexibel ontworpen appartementen voor een doelgroep van starters, empty nesters en senioren.

Parkeren is volledig onder het verhoodte binnenhof geïntegreerd. Het architectuurconcept reageert door afwisseling in stramien, materialisatie en hoogte op de schaal van de bebouwing van Diemen en laat op de Punt de Sniep een omgeving ontstaan van "intiem wonen aan water en hof met alles in de buurt." Een brede schakering van duurzaamheidsmaatregelen zorgt voor een buurt die niet consumeert maar produceert.

 

Client ABC Planontwikkeling
Program 22.000 m2 for three building ensembles with 202 apartments, commercial functions, bar/restaurant, 6.000 m2 parking garage and a marina
Time 2016 – present
Role Urban planner, landscape architect, architect
Participating parties Westplan Investors, ABC Nova (project management), MoBius Consult (sustainability), Van Toorenburg BV (installations), J. van Rossum (construction)