Planning dialoog Hafner Konstanz [DE]

Het Hafner gebied ligt in een landschap dat zich onderscheidt door zijn topografie met meer dan tien heuvels met de Hafnerheuvel in het centrum.  Rondom de Hafner Hill ontstaat een archipel van duidelijk herkenbare en voltooide wijken en bouwkavels die worden omgeven door groene gangen en waarin landschapselementen en belangrijke bouwinventaris zorgvuldig zijn geïntegreerd. De 'Hafner-Ring' als intensief gearticuleerde open ruimte in tegenstelling tot het uitgestrekte cultuurlandschap wordt de belangrijkste ontmoetingsplaats. Het fungeert als een identiteitsbevorderende sociale activiteit en ontmoetingsplek die de nieuwe wijken verbindt met het bestaande dorp Wollmatingen. Gemeenschapsprogramma's als scholen, bejaardentehuis, sportvelden en bibliotheek, maar ook winkels en gastronomische functies maken van de 'Hafner-Ring' een levendige ruimte. Tegelijkertijd zijn er programma's voor industrie 4.0 en buurtvriendelijke bedrijven aan de westelijke ingang van de Radolfzellerstraat, punctueel langs de ring en overwegend in het noordoosten van het gebied. De woningtypologieën zijn enerzijds ontworpen als halfopen bouwstenen en gelijk verdeeld, anderzijds zijn specifieke types voor lokale articulatie mogelijk.

Vanuit een traditionele, autoluw gebied worden nieuwe manieren van wonen en werken, kennis- en emissiearme productie en toekomstgerichte mobiliteit ontwikkeld.

Opdrachtgever Stadt Konstanz
Programma 252.000 m2 wonen met 2.600 appartementen, 236.000 m2 kantoren en industrie, 108.000 m2 openbare functies en diensten, 7.600 parkeerplaatsen
Tijd 2018 - vandaag
Rol Masterplanning
Participerende partijen KCAP, Zürich; Ramboll Studio Dreiseitl, Frank Thesseling, ARGUS