Perspective Limmattal Zürich/Baden [CH]

De strategische visie voor Zürich-Limmatdal laat zien hoe de huidige ruimtelijke ontwikkeling kan worden getransformeerd in een gecoördineerde stedelijke groei van het gebied tot 2050.

De visie suggereert een geconcentreerde en gecoördineerde stedelijke groei als ontwikkelstrategie om de ruimtelijke kwaliteiten van het zich snel ontwikkelende Limmatdal te versterken. De topografie van de vallei met zijn doorlopende richels en ruimtelijke kamers is het belangrijkste kader van de visie. Het oostelijke deel van het dal is de natuurlijke uitbreiding van de stad Zürich en zal zich ontwikkelen tot een polycentrische stad langs de Limma met een ondersteunende bundel infrastructuur. De stedelijke ontwikkeling wordt in het lagere deel van de vallei geconcentreerd om de landschappelijke kwaliteiten en de karakteristieke dorpen richels te behouden. Het Limmatdal dankt hieraan immers zijn identiteit. Voorgesteld wordt een gestructureerde opbouw van dichtheden en verschillende transformaties die voortbouwen op bestaande en de creatie van nieuwe karakteristieke gebieden. Nauwkeurige interventies voor de verschillende vervoerswijzen begeleiden de verstedelijking, terwijl de kenmerkende eigenschappen van het rivierpark en de bosparken ervoor zorgen dat de natuur altijd bereikbaar is. In deze visie is Dietikon het logische centrum van Zürich-Limmatdal.

Een kritische dichtheid is cruciaal om deze stedelijke kwaliteit te bereiken. Zodra de dichtheid is bereikt, zal Zürich-Limmatdal substantieel bijdragen aan de vrijwaring van andere gebieden in Zwitserland die gebukt gaan onder ontwikkelingsdruk. Bij de uitvoering van de visie moet een adequate politieke structuur worden gevoegd.

Opdrachtgever ETH Zürich, Instituut voor Ruimtelijke en Landschapsontwikkeling (IRL), Comité Ideeënwedstrijd Perspectief Ruimtelijke Ontwikkeling Limmatdal
Programma Visie voor lange termijn stadsontwikkeling van het Limmatdal tussen Zürich en Baden
Tijd 2013
Rol Stedenbouwkundige
Participerende partijen Ernst Basler + partner (mobiliteit), Voght Landschaftsarchitecten (landschap), Integral Ruedi Baur (territorial identity)