Olympic City 2024 Hamburg [DE]

Het masterplan voor de 'Kleiner Grasbrook' vormt het stedelijke hart van de kandidatuur van Hamburg als speelstad voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2024. De transformatie van dit voormalige en centraal gelegen havengebied richt zich vooral op de toekomstige en duurzame stadsontwikkeling van Hamburg in de volgende decennia - de Olympische en Paralympische Spelen als motor voor stedelijke ontwikkeling. De verbinding van de Elbe-eilanden met de oostelijk en zuidelijk gelegen stadsdelen van Hamburg en HafenCity is de kern van deze ontwikkelingsstrategie: de „sprong over de Elbe“.

Niet hoofdzakelijk de Olympische en Paralympische Spelen, maar het ontwikkelen van een duurzaam, open en geïntegreerd stadsdeel is het doel van de ontwikkeling. Het olympisch dorp vormt de kern van OlympiaCity en zal na het sportevenement stapsgewijs worden uitgebreid. Ook de sportlocaties en parken worden na de Spelen op een duurzame manier hergebruikt.

De hoofdstructuur van het stedenbouwkundig ontwerp relateert vooral aan de context van de havens, kades en oevers en is georganiseerd als een fijnmazig en multidirectioneel netwerk. Het Olympisch Park oriënteert zich met de sportlocaties naar de Elbe. De attractieve openbare ruimtes en de ecologisch waardevolle gebieden geven het areaal een sterke positie dicht bij het ​​centrum van Hamburg. De gebouwen van OlympiaCity refereren naar de lineaire structuur die typisch is voor de haven van Hamburg. Diverse openbare ruimtes definiëren verschillende ruimtelijke identiteiten. De gebouwtypologieën reageren specifiek op de bijzondere kwaliteiten van deze lineaire openbare ruimtes en creëren daarmee verschillende karakteristieke gebieden.

 

Opdrachtgever Freie und Hansestadt Hamburg
Programma Nieuw stadskwartier voor Olympische Spelen Hamburg 2024 met totaal 1,7 miljoen m2 BVO
Tijd 2015
Rol Masterplanner
Participerende partijen Arup, Vogt, Kunst+Herbert, GMP, Drees&Sommer, WES