Noorderhaven Zutphen [NL]

De opgave voor Noorderhaven is de transformatie van een voormalig industrieterrein naar een hoogwaardig, divers en levendig centrumstedelijk milieu om in te wonen, werken en te verblijven. Een nieuwe stadse buurt die met de binnenstad, IJssel en stationsomgeving een symbiotisch geheel vormt. Vernieuwend, met een “couleur locale” en een wervende architectuur en stedenbouw.

Het 21 hectare omvattend plangebied ligt aan de rand van de historische binnenstad van Zutphen, grenzend aan de IJssel. In het zuiden wordt Noorderhaven begrensd door de spoorlijn Arnhem-Deventer en in het noorden door de Family Mall, Eijerkamp en het NUON kantoor. 

Het plangebied wordt herontwikkeld voor ruim 2.500 nieuwe bewoners en biedt ruimte aan circa 1.000 woningen, kantoren, kleinschalige bedrijfsruimten, detailhandelprogramma, middelbare scholen en culturele voorzieningen. Daarnaast komen er twee nieuwe spooronderdoorgangen en een divers raamwerk van openbare ruimte met straten, pleinen, parken en een haven die het plangebied moeten verbinden met de stad en de IJssel. 

De nieuwe haven, het Coenenspark en het weefsel van straten, pleinen en parken zijn de dragers van Noorderhaven. Zij verbinden het plangebied met de stad en de IJssel. De historisch perifere locatie, de pakhuizen, havens en oude verdedigingswerken worden als aanknopingspunten gebruikt voor het creëren van identiteit, historische gelaagdheid en het samenhangend raamwerk van openbare ruimte en infrastructuur.

 

Opdrachtgever Projectbureau de Mars, Gemeente Zutphen en combinatie Heijmans Vastgoed en Proper-Stok
Programma 21 ha masterplan voor een nieuwe stadswijk met 1.000 woningen, kantoren, kleinschalige bedrijfsruimten, detailhandelprogramma, scholen, culturele voorzieningen, twee nieuwe spooronderdoorgangen en een raamwerk van openbare ruimte en infrastructuur
Tijd 2007 - heden
Role Stedenbouwkundige
Participerende partijen Lodewijk Baljon (landschap)