MWKZ Rotor S Utrecht [NL]

De Merwedekanaalzone is in transitie van bedrijventerrein naar een gezonde, groene en duurzame stedelijke wijk. Binnen deelgebied 5 krijgt de locatie Rotor S vorm als een levendig gebied met een diverse mix van voorzieningen en functies.

De stedenbouwkundige basis van het plan bestaat uit opengewerkte stadsblokken. Een continue groen maaiveld brengt het Merwedepark de wijk in. Zo ontstaat een doorwaadbaar plan dat open en uitnodigend is. Bomen, groene gevels en een daklandschap geven bovendien natuurbeleving op de hogere lagen.

De stadsblokken zijn samengesteld uit meerdere gebouwen en kennen een gelede volumetrische opbouw. Zo ontstaat er een fijnmazige structuur die de menselijke maat en schaal introduceert. In verticale richting zij drie zones met specifieke woonkwaliteiten te onderscheiden: ‘wonen in het park’ op de onderste lagen, ‘wonen tussen de bomen’ op de lagen daarboven en ‘wonen in de skyline’ op de hoogste lagen en in de torens.

De Merwedekanaalzone is een proeftuin voor gezond wonen in de stad. Hiertoe maken we een inclusieve stad waar de fysische randvoorwaarden gezond zijn en waar een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd. Met circulair materiaalgebruik, groenintegratie, energie-neutrale concepten en nieuwe vormen van mobiliteit zijn ook de duurzaamheidsambities hoog.

 

 

 

Opdrachtgever AM, Synchroon
Programma 140.000 m2 bestaande uit 1.000 woningen en 12.000 m2 overige functies, waaronder een basisschool, gezondheidscentrum, retail, co-working spaces en 700 parkeerplaatsen
Tijd 2017 - heden
Rol Stedenbouwkundige, architect
Participerende partijen Eigenarencollectief Merwede, marco. broekman, OKRA landschapsarchitecten