Meerstad Groningen [NL]

Aan de oostflank van Groningen wordt een gebied ontwikkeld ter grootte van de bestaande stad. Landbouwareaal wordt hier omgevormd tot een nieuw, hoogwaardig landschap waar woonbuurten en bedrijventerreinen een plaats zullen krijgen. Centraal komt een nieuw meer te liggen dat niet alleen belangrijke waarde heeft als recreatiegebied maar ook als waterberging en -buffer. Uitgangspunt voor 'Meerstad' is het realiseren van een ontspannen, pluriform leefgebied met evenveel water als groen als bebouwing in directe nabijheid van de stad Groningen. Door haar specifieke kwaliteiten zal dit gebied een relevant alternatief bieden voor het wonen op de Hondsrug of in de dorpen rond Groningen.

De realisatie van Meerstad wordt een stapsgewijze transformatie op basis van de eigenschappen van bodem en landschap in samenhang met het nieuwe water- en ecosysteem. Het gebied wordt niet ontwikkeld met een statisch eindbeeld voor ogen maar aan de hand van een masterplan dat de globale koers uitzet en gericht is op flexibiliteit en ontwikkeling. De verschillende deelgebieden zullen in de loop van vijfentwintig jaar hun definitieve vorm krijgen in afzonderlijke bestemmings- en realisatieplannen.

Het stedenbouwkundig centrum wordt een gebied met een hoge woondichtheid en een concentratie van recreatieve functies, een punt waar landschappen samenkomen en verbindingen elkaar kruisen. Dit hart, met zijn jachthavens, sluizen, roeibaan, strand en campings gelegen aan het meer, draagt het imago uit van het nieuwe leefgebied en zal door bezoekers, bewoners en passanten worden ervaren als de essentie van Meerstad.

Opdrachtgever Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Groningen, Dienst Landelijk Gebied, Gemeenten Groningen en Slochteren, Waterschap Hunze en Aa’s Grondbank Meerstad CV
Programma 3.500 ha masterplan voor 10.000 woningen, 135 hectare bedrijventerreinen, 500 ha groen en recreatiegebieden, 350 ha ecologische hoofdstructuur, 500 hectare landbouwgebied, watermanagement inclusief een 600 ha meer, infrastructuur
Tijd 2001 - 2003
Rol Stedenbouwkundige
Participerende partijen Hosper, Haarlem