Masterplan Eindhoven Airport Eindhoven [NL]

Het masterplan voor de vernieuwing en uitbreiding van de terminal van Eindhoven Airport voorziet in een sterk beeldmerk voor de luchthaven in de vorm van een ensemble met een overkoepelende hoofdvorm. De vorm genereert architectonische samenhang en organiseert de veelsoortige programmaonderdelen.

Terwijl vroeger een luchthaven vaak een (mono)functioneel georganiseerde reizigersmachine was, is nu een trend zichtbaar in omgekeerde richting. Daarbij treedt in toenemende mate functiemenging op. Daarom behelst de ontwikkeling van Eindhoven Airport niet alleen de uitbreiding van de terminal, maar ook het scheppen van kansrijke condities voor de toevoeging van niet-luchtvaartgebonden functies, zoals kantoren, retail, leisure en horeca.

Een langgerekt ‘plaza’ met een zwevend dak vormt een centrale, organiserende ruimte van waaruit de verschillende functies bereikbaar zijn. Het uiteindelijk ensemble wordt in een aantal fases gerealiseerd. De katalyserende werking van de programma’s op de (directe) omgeving is een aanleiding om de ontwikkelingsvoornemens van Eindhoven Airport in een bredere stedenbouwkundige context te plaatsen.

Opdrachtgever Schiphol Real Estate, Eindhoven Airport
Programma Masterplan voor de vernieuwing en uitbreiding van Eindhoven Airport
Tijd 2001 - 2005 (architectuur fase 1)
Rol Masterplanner in samenwerking met De Bever Architecten Eindhoven, NACO Den Haag