Legacy Masterplan Framework Londen [UK]

Het ‘Legacy Masterplan Framework’ (LMF) kan worden beschouwd als één van de grootste herontwikkeling projecten in Londen van de laatste decennia. Het omschrijft de herontwikkeling van het Olympisch Park en de Lea Valley na de Olympische Spelen van 2012.

De LMF werkt met de ambitie om de transformatie van het Olympisch Park en Lower Lea Valley op de investering voor de Olympische Spelen voort te bouwen. Het plan voorziet in duizenden nieuwe woningen, nieuwe werkgelegenheid en gemeenschappelijke voorzieningen en zal het gebied op lange termijn opwaarderen. Het LMF masterplan kan worden beschouwd als een raamwerk en niet zo zeer als strakke blauwdruk voor de ontwikkeling van het gebied. Het plan wordt ondersteund door een reeks van strategieën die de brede aanpak van ontwikkeling schetsen tot uitvoering en levering. Gezamenlijk zullen zij ervoor zorgen dat het ambitieniveau wordt bereikt voorbij de levensduur van de ontwikkeling. Deze strategieën hebben verschillende doelen: een diversiteit van wijken te creëren waarbij alle sociale groepen, culturen en werkniveaus in een complex, maar geïntegreerd stadsdeel samen komen; om de Olympische erfenis als katalysator voor regeneratie te gebruiken; om de transportverbindingen van het voormalig Olympisch gebied met de al gevestigde wijken te maximaliseren; om het publieke domein en de waterwegen te activeren door de unieke kwaliteiten en mogelijkheden van het  rivierenlandschap en de natuurparken te maximaliseren; en om het aanpassingsvermogen en de levensduur als lange termijn ontwikkelingsperspectief te bevorderen.

Opdrachtgever London Legacy Development Corporation
Programma 170 ha, visie voor herontwikkeling van het Olympisch Park en de Lower Lea Valley na de Olympische Spelen van 2012 met 1.560.000 m2 bvo waarvan 10.000-12.000 woningen
Tijd 2007 - 2010
Rol Masterplanner with Allies and Morrison Architects and Aecom (formerly EDAW)
Participerende partijen Camlin Lonsdale; Buro Happold; Faber Maunsell; Beyond Green; Leaside Regeneration; Vision XS; JMP; Nick Ritblat