Le Faisceau Nanterre [FR]

Le Faisceau, gelegen in de grotere regio van Parijs, omvat een gebied van 160 ha tussen La Défense en La Seine. Het gebied wordt gekarakteriseerd door grote infrastructurele elementen als verbinding met La Défense en Parijs waardoor de stad Nanterre gedeeld wordt in twee delen. De herstructurering van Le Faisceau heeft als doel om oplossingen voor de massieve infrastructurele problemen te vinden, de weg RD914 te transformeren van snelweg tot stedelijke boulevard en de separate delen van Nanterre te verbinden door de stedenbouwkundige snede te repareren.

Het concept van KCAP baseert zich op de verschillen van de deelgebieden in Le Faisceau met hun eigen karakter, functies en stedelijke dichtheid. Het masterplan stelt een compositie voor van zes buurten, ontwikkeld op basis van hun bestaande kwaliteiten en thema’s. Het overkoepelend framework wordt gedefinieerd door de kwaliteit van de publieke ruimte, effectieve verbindingen en de permeabiliteit van het gebied voor alle gebruikers.

Met een 3.185.000 m² omvattend gemengd programma ambieert de transformatie van Le Faisceau een maximale verscheidenheid aan functies te bieden en zich te ontwikkelen tot een attractief en levendig stadskwartier voor een zo divers mogelijk publiek.

Opdrachtgever Etablissement Public d'Aménagement Seine Arche (EPASA)
Programma Strategic masterplan study for 160 ha area with mixed-use program including public functions, sport, culture, leisure and transport facilities
Tijd 2009 – heden
Rol Stedenbouwkundige
Participerende partijen Mutabilis (landschap), CO-BE (architectuur), OGI (engineering), UP2M (programma)