LabCampus Airsite West München [DE]

Het idee van de 'LabCampus’ staat voor de synergie tussen het laboratorium als een plaats van creatieve experimenten en de campus als een hoogwaardige en voetgangersvriendelijke omgeving.

De LabCampus Airsite West positioneert zich als een aantrekkelijke werkomgeving die divers, flexibel en altijd in transformatie is. Het proto-stedelijke karakter komt tot uiting in de vaardige integratie van stedelijke kwaliteiten in een commerciële werkomgeving. Net als in een stedelijke omgeving, kunnen hoogwaardige, experimentele en tijdelijke gebouwen en toepassingen naast elkaar bestaan. De LabCampus wordt een overkoepelend en sector overschrijdend innovatiecentrum op de luchthavencampus.

Ten noorden van de Zentralallee vormen de vier clusters van de LabCampus het imago van de luchthaven en bepalen ze de beleving van de entree tot de luchthaven. De vier compacte clusters behouden de royale aanwezigheid van het karakteristieke landschap bij de luchthaven. In een oost-westelijke richting passeert een centrale openbare ruggenwervel, de "Isarboulevard", de noord-zuid georiënteerde stroken en creëert zes tot acht bouwpercelen, afhankelijk van het cluster. Vanaf de eerste ontwikkelingsstappen zal de Isarboulevard voorgeconfigureerd worden om in de loop van de tijd naar zijn uiteindelijke vorm te transformeren en dus zowel symbool als getuige te zijn van de experimentele identiteit van de LabCampus.

Naast het openbaar vervoer zorgt een divers en verfijnd aanbod van innovatieve micromobiliteit voor comfortabele en duurzame verbeteringen om het gebruik van de auto na verloop van tijd drastisch te verminderen.

 

 

Opdrachtgever Munich Airport
Programma 26 ha masterplan met ca. 500.000 m2 BVO voor de landside-ontwikkeling op de luchthaven van München met kantoren, prototype- en testruimtes, bedrijfs- en merk showrooms, hotels, long-stay hotels, entertainment, lifestyle, sport en horeca
Tijd 2016 - heden
Rol Urban planner
Participerende partijen Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Mlab Mobility ThinkLab