Laakhaven West/Petroleumhaven Den Haag [NL]

De Haagse havens Laakhaven, Petroleumhaven en Fruithaven hebben de laatste decennia hun oorspronkelijke havenfunctie verloren. Met name 'Laakhaven West en Petroleumhaven' zijn geïsoleerde gebieden, omringd door zware fysieke barrières. Laakhaven West en Petroleumhaven maken als eerste deelplannen onderdeel uit van de grootschalige herontwikkelingsvisie 'Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee'.

De voormalige binnenstedelijke havengebieden Laakhaven West en Petroleumhaven worden getransformeerd tot een veelkleurige stadswijk waar stadscultuur zich kan ontwikkelen. Er is gekozen beide plangebieden tot één stadswijk te verknopen door aanleg van een duidelijke centrale route door het hele plangebied.

Het masterplan haalt zijn kracht uit de bestaande kwaliteiten van het havengebied, zoals de kranen, havens en robuuste gebouwen. Een aantrekkelijk stedelijk leefklimaat vormt het vertrekpunt voor het plan dat basis is voor een nieuwe buurt voor jonge en creatieve mensen om in te wonen en te werken, met een mix aan functies en met gebouwen die niet gebonden zijn aan één type gebruik.

Specifieke aandacht gaat uit naar de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte en het scheppen van een levendig en contrastrijk stadsbeeld. Deze openbare ruimte activeert de mix van wonen en werken door middel van een aantal krachtige pleinen.

Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Den Haag, Ontwikkelconsortium Laakhaven West (OCLW), Den Haag, Kristal / Ballast Nedam / Johan Matser
Programma 17,5 ha masterplan met 1.200 woningen, 20.000 m2 commercieele functies, leisure en brandweerkazerne
Tijd 2006 - heden; 2008 - heden (supervisie)
Rol Stedenbouwkundige en supervisor