Kooiplein Leiden [NL]

Het gebied voor de herstructurering van het ‘Kooiplein’ in Leiden vormt het toekomstige hart van Leiden Noord, met een wijkcentrum rondom een plein aan het water en een groene parkzone die de wijken ten noorden en zuiden van een belangrijke hoofdontsluiting verbindt.

Het gebied voor de herstructurering van het Kooiplein in Leiden vormt het toekomstige hart van Leiden Noord, met een wijkcentrum rondom een plein aan het water en een groene parkzone die de wijken ten noorden en zuiden van een belangrijke hoofdontsluiting verbindt. Voor een goede doorstroming van deze hoofdontsluiting is deze omgezet in een tunnel. Om dit mogelijk te maken loopt het maaiveld vanaf de Kooilaan, die hier haaks op staat, vanaf het Kooiplein tot aan de tunnel op naar een rotonde bovenop de tunnel. Naast de herstructurering van het verkeersknooppunt omvat het plan de bouw van 851 parkeerplaatsen, 5.300 m2 commerciële voorzieningen, een brede school met bibliotheek en 4.400 m2 voorzieningen waarvan 2.000 m2 voor maatschappelijk gebruik. Daarbij worden 432 woningen gerealiseerd met een diversiteit aan woonmilieus en types.

Het Kooiplein wordt ontwikkeld tot een eigentijds maar vertrouwd centrumgebied met een ontspannen stedelijkheid in het gemêleerde Leiden Noord. Het project is echter meer dan alleen het maken van een ‘huiskamer’ voor Leiden Noord, het is ook het vormgeven van een belangrijke stadsentree voor Leiden en bovendien het realiseren van een groene verbinding tussen Leiden en het buitengebied. Het biedt de wijk en de stad de kans een dimensie aan haar imago toe te voegen, de dimensie van een wijkcentrum, stadsentree en een groen stedelijke verbinding.

 

Opdrachtgever Heijmans, De Sleutels
Programma Herstructurering verkeersknooppunt, 851 parkeerplaatsen, 5.300 m2 commerciële voorzieningen, brede school met bibliotheek, maatschappelijke voorzieningen en 432 woningen
Tijd 2008 - heden
Rol Supervisor, masterplanner, landscchapsarchitect, architect
Participerende partijen Gemeente Leiden, Woningcorporatie De Sleutels, Van De Plas