Koekoekspreeuw Amersfoort [NL]

De Koekoekspreeuw in Amersfoort is onderdeel van de revitalisering van een naoorlogse wijk. Door het lage budget, de wens van een gelijkvloerse ontsluiting en de kritiek op bestaande galerijoplossingen is gekozen voor een nieuw type galerij flat.
In het ontwerp is de galerij losgemaakt en verbreed tot een woonstraat die op drie meter buiten het gebouw ligt. De buitenterrassen van de woningen liggen als bruggen tussen de woonstraat en het gebouw. Hierdoor is een gedifferentieerde, collectieve ruimte ontstaan die het contact tussen de bewoners stimuleert.

Opdrachtgever Latei, centrum voor bouwen en wonen, Amersfoort
Woningcorporatie S.C.W, Amersfoort
Programma Woningen, sociale woningbouw
Tijd 1994 - 1998
Rol Architect