Kavel 25 Den Haag [NL]

Het gebouw 'Kavel 25' is onderdeel van het 'Woningbouwfestival' ter gelegenheid van de realisatie van de 200.000ste woning in Den Haag. Het festival bestaat uit een langgerekt gebied langs de Dedemsvaartweg, waarin verschillende soorten sociale woningbouw met een grote verscheidenheid van woningtypen worden gebouwd.

Het gebouw staat in een strook parallelle landschapselementen: een weg, een bomenrij, een sloot, een dijk en een haag. Het ontwerp weerspiegelt deze gelaagdheid. De straatgevel is een geluidwerende schijf van groene betonsteen. Daarachter richt het gebouw zich met een gevel van glas en balkons op de zon en op het groengebied.

De in het stedenbouwkundig plan vastgelegd transparantie-eisen zijn aangegrepen om het gebouw op te tillen en te voorzien van grote gaten. In en om de gaten zijn de entrees, de stijgpunten en de gemeenschappelijke ruimten gegroepeerd. De wanden van de gaten zijn bekleed met verschillende materialen: houten aluminium en een blauw plafond met spiegeltjes. Trappen en bordessen in de gaten zijn van staal geconstrueerd om maximaal doorzicht te houden.

De gaten delen het gebouw in een middenstuk en twee koppen. Het middendeel bevat op de eerste verdieping galerijwoningen met een kleine privé-tuin op het maaiveld en op de tweede tot en met zesde verdieping duplexwoningen met een middencorridor. De koppen van het gebouw bevatten overhoeks georiënteerde woningen.

Over het gebouw zijn de entree, de half verdiepte parkeerplaats en de bergingen gesitueerd. Het programma omvat 45 woningen in elf verschillende types, variërend in grootte van 55 tot 110m2, en vier gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten. Het beperkte aantal woningen en de grote verscheidenheid aan types is een bewuste keuze om een beheersbaar gebouw te maken met een pluriforme bevolkingsopbouw.

Opdrachtgever Stichting Woningbouwfestival, Den Haag, Algemene Woningbouwvereniging, Den Haag, Gemeente Den Haag, DSO
Programma 44 sociale woningen met 4.200 m2, gemeenschappelijke voorzieningen, 35 parkeerplaatsen, 1.500 m2 grondoppervlak
Tijd 1989 - 1992
Rol Architect in samenwerking met Art Zaaijer
Participerende partijen D3BN, Den Haag