Kaisersrot

'Kaisersrot' is een project gericht op het inzetten van de mogelijkheden van computerprogrammering bij het ontwerpen van stedenbouwkundige plannen. De software is ontworpen in samenwerking met ETH Zürich als reactie op de toenemende complexiteit van de Nederlandse regelgeving voor stedelijke planning. Met het programma kan aan complexe regels en voorschriften worden voldaan zonder individuele verlangens uit het oog te verliezen. Het zorgt voor maximale individuele vrijheid binnen de beperkingen die collectieve behoeftes stellen.

Kaisersrot biedt een oplossing voor het probleem van top-down stedelijke planning, waarbij planologen een publieke structuur definiëren van open ruimtes, infrastructuur en andere collectieve faciliteiten, en waarbij individuele behuizing als sluitpost dient binnen een vooraf bepaalde buurtstructuur. Kaisersrot gaat uit van een bottom-up principe voor stedelijke planning. Het programma geeft wel bepaalde parameters en regels, maar het plan krijgt pas vaste vorm na het invoeren van individuele behoeftes en wensen.

Kaisersrot kan dynamische modellen simuleren en binnen het programma kunnen verschillende parameters worden aangebracht. Hierdoor voegt het een interactieve component toe aan stedelijk ontwerp. De software definieert de verhoudingen tussen kavelgrootte, toegangs- en circulatiesystemen, en zonlichtniveaus. Door deze parameters aan te passen of individuele wensen in te voeren kunnen snel verschillende stedelijke plannen worden ontworpen, zodat een overzicht van meerdere scenario’s ontstaat. Sinds de ontwikkeling van Kaisersrot is het programma gebruikt voor verschillende vormen van stedelijk ontwerp. Zo is het ingezet als instrument voor stedelijke planning in Schuytgraaf in Arnhem. In De Draai in Heerhugowaard werd het toegepast om mogelijke toekomstscenario’s te voorspellen en potentiële probleemgebieden te identificeren.

www.kaisersrot.com

Opdrachtgever Directoraal Generaal Ruimte (voorheen RPD), Den Haag
Programma onderzoek naar vrije verkavelingsvormen
Tijd 1999 - 2001
Rol Stedenbouwkundige, Kees Christiaanse initiatiefnemer i.s.m. Ludger Hovestad (ETHZ)
Participerende partijen CAAD research group, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ), Universiteit Kaiserslautern