Kade Noord Zutphen [NL]

Het woonblok Kade Noord is gelegen aan de uiterwaarden van de IJssel en de jachthaven in het stedenbouwkundig plan Noorderhaven Zutphen van KCAP. Het gesloten bouwblok is ontworpen door de architectenbureaus KCAP en Zecc Architecten. De woningen aan de IJssel, een gedeelte aan de haven het landschap van het binnenhof en de half verdiepte parkeergarage zijn ontworpen door KCAP. Zecc Architecten heeft op zijn beurt de andere woningen in het bouwblok ontworpen.

Het ontwerp van Kade Noord refereert aan de uitgangspunten in het masterplan voor Noorderhaven Zutphen. Het doorzetten van het bestaande IJsselfront, een prominent ensemble in het stadsgezicht van Zutphen, is hierbij een belangrijk element. Het IJsselfront als inspiratiebron is vooral herkenbaar door een moderne vertaling van de klassieke driedeling: plint, middendeel en kroon.

De plint is gemaakt van Belgisch hardsteen en vormt het verbindende element met de woningen van Zecc. Waar Zecc de plint als verbijzondering toepast, komt de referentie naar het IJsselfront bij KCAP vooral tot uiting in de strakke witte gevels uitgevoerd in stuc en gekeimd metselwerk en in de dynamische kronen uitgevoerd in natuursteen leien. Elke kroon bevat zijn eigen unieke woning, afleesbaar in de volumes en de gevelritmiek. Meer nog dan in de driedeling is de referentie aan het IJsselfront ook herkenbaar in de markering van de entrees. Zowel de entree van de parkeergarage als de hoofdentrees worden gemarkeerd door balkons boven hoge glazen puien. Deze zijn uitgevoerd in een warm, bronskleurig aluminium.

Het gehele woonblok Kade Noord wordt rondom de binnentuin verbonden door toepassing van hetzelfde metselwerk. Dit metselwerk bestaat uit een sortering metselwerkstenen met een warme toon, die de weelderige tuin omsluit. Het hoekblok met commerciële ruimte in de plint is ontworpen als het baken van het plan: door de bijzondere vorm, extra hoogte en strak gestucte gevel zorgt het voor een ruimtelijke verankering van het plan in de omgeving.

Zutphen is een stad van hofjes, maar ook van de IJssel, de dijk, Kronkelwaarden, en de vesting. De binnentuin wordt gekenmerkt is geinspireert op deze Zutphense kwaliteiten. Een ’oneindig dijkje’ in vesting-vorm definieert zowel privégebieden als collectieve ruimtes en creëert voldoende grondpakket voor het plaatsen van volwassen bomen op de parkeergarage. De beplanting in de tuin refereert aan een bijzonder Zupthens landschapselement; de vlechtheggen.

De informele binnentuin nodigt uit tot zeer divers gebruik. Geen monofunctionele siertuin met aangeharkte perkjes maar een groen veld dat verschillend gebruik faciliteert. Het beoogde gebruik is geënt op de zonering van prive naar meer collectieve ruimtes in de tuin. Het noordelijke deel van de tuin is het meest zonnig. In deze zone wordt dan ook de centrale ontmoetingsplek gecreeerd. Een centrale plek voor een buurtbarbeque, feestje of optreden.

 

 

 

 

Opdrachtgever Heijmans Vastgoed
Programma 21.000 m2 woonblok met 116 appartementen, 18 eengezinswoningen, en 250 m2 commerciële ruimte waarvan ontworpen door KCAP: 53 appartementen en commerciële ruimte op totaal 10.000 m2, landschapsontwerp binnenhof en ondergronds parkeren (155 parkeerplaatsen, 5000 m2), ontworpen door Zecc Architecten: 63 appartementen en 18 eengezinswoningen
Tijd 2017 - heden
Rol Architect, landschapsarchitect
Participerende partijen Zecc Architecten, Perée Bouwadvies, Nieman Raadgevende Ingenieurs