Jurong Lake District Singapore [SG]

Het Jurong Lake District regionaal centrum in het westen van Singapore zal worden ontwikkeld tot het tweede Centrale Zakendistrict van Singapore gebaseerd op het masterplan door een multidisciplinair team onder leiding van KCAP. Het duurzame en toekomstbestendig ontworpen gebied rondom de HSR terminal wordt ontwikkeld met meer dan 4 miljoen m2 gebouwd programma voor o.a. werken, wonen, retail en vrijetijdsbesteding en zal flexibel op toekomstige marktontwikkelingen ingaan.

Jurong Lake District is gelegen rond de toekomstige terminal voor de Kuala Lumpur-Singapore hogesnelheidstrein. Het gedetailleerde masterplan heeft de ambitie om het gebied te ontwikkelen naar een multifunctioneel zakendistrict dat ruimte biedt voor woon-werk-recreatie voorzieningen. De sterke punten van het plan zijn de hoge dichtheid en de vele gemengde functies samen met nieuwe waterwegen, verticale en gestapelde tuinen en groenverbindingen. Deze punten samen zorgen voor een kenmerkende identiteit voor Singapore en sluiten aan bij de visie van de stad een “City in the Garden” naast de mooie Jurong Lake Gardens te ontwikkelen.

Door de hoge dichtheid is er veel ruimte voor gestapelde tuinen binnen in het “verticale stad” concept en wordt er een straatbeeld gecreëerd vol looproutes en publieke ruimtes. Het geïntegreerde, duurzame stedelijke systeem vergroot de straatruimte door alle hoofdinfrastructuur (P+R faciliteiten, drop-offs, tunnels etc.) ondergronds te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat er verschillende infrastructurele lagen ontstaan en het gebied autoluw is. Bestaande gebouwen, landschappen en ecosystemen worden gerespecteerd en herbestemd tot een krachtig geheel. De toekomstige gebouwen zullen voldoen aan het BCA Green Mark Platinum en sluiten aan op de gebiedsinfrastructuur (gebiedskoeling, pneumatisch afval) waarmee efficiëntie en minimaal verbruik van materialen en middelen bereikt worden.

Door de strategische ligging, de omgeving en het geoptimaliseerde programma zal Jurong Lake District het nieuwe entrée worden naar Singapore en zich manifesteren tot centrum voor opkomende wetenschap en innovatie, met een nieuw standaard voor werk, kennis, vrije tijd en leefomgeving. Het URA beschrijft het masterplan als “het modelgebied voor de toekomst” op het gebied van geïntegreerde “smart planning”.

Project Website www.jld.sg

Opdrachtgever Urban Redevelopment Authority (URA), Singapore
Programma 360 ha onderzoeksgebied en 160 ha gedetailleerd masterplan voor een gemengd gebied met hoge dichtheid rondom de toekomstige HSR terminal met meer dan 4 mln m2 aan werken, wonen, retail en vrijetijdsbesteding, 100 ha nieuwe parken, 70 ha nieuwe waterwegen, 17 km open waterfront, 15 ha transit-oriented en 39 km nieuwe fietspaden
Tijd 2016 - heden
Rol Masterplanner, stedenbouwkundige en landschapsontwerper (team lead)
Participerende partijen SAA Architects, Arup, S333, Lekker en adviseurs Erve & Co en KEOTO AG