Java Eiland Amsterdam [NL]

Het Java-eiland ligt in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. Architect Sjoerd Soeters ontwierp  een stedenbouwkundig plan met 1500 woningen en voorzieningen. Het bestaat uit grote, gesloten bouwblokken die zijn verdeeld in zogenaamde 'stempels', appartementengebouwen met tussen de 20 en 30 woningen. De bouwblokken worden van elkaar gescheiden door dwarsgrachten, waaraan grachtenhuizen zijn geplaatst. Op de binnenterreinen zijn zogenaamde 'palazzi' geprojecteerd. De woongebouwen hebben een achterhuis aan het binnenterrein of vormen een hoek die de overgang naar de grachtenhuizen begeleidt.
Deze opzet heeft geleid tot een gebouwontwerp met als basis twee in elkaar grijpende volumes, met op het raakvlak de stijgpunten. Dit concept is doorgezet in het materiaalgebruik: de woongebouwen zijn uitgevoerd in baksteen, terwijl de achterhuizen zijn bekleed met een hout- en aluminiumbeplating die doorloopt in de entreehallen. De stijgpunten vormen daardoor grote 'poorten' in de gevels, waardoor men plaatselijk dwars door de gebouwen heen kan kijken.
Het ontwerp omvat zeven woongebouwen en twee palazzi, met in totaal 200 woningen. Voor de gevels van de gebouwen is één concept gehanteerd; de verhoudingen en de plaatsing van de ramen op wisselende onderlinge afstanden geven de gevels een grote mate van levendigheid, versterkt door de wisselende posities en kleuren van kozijnen en glas.
De gebouwen zijn naar programma gethematiseerd. Er zijn duurdere woningen met gemeenschappelijke ruimtes voor ouderen en gebouwen met duo- en atelierwoningen. Alle hoekgebouwen hebben een commerciële ruimte op de begane grond.

Opdrachtgever SFB BPF bouw
Programma 200 woningen, werkruimten en parkeervoorzieningen verspreid over 9 gebouwen
Tijd 2002 - 2006
Rol Architect