Irish Glass Bottle Site Dublin [IE]

De Irish Glass Bottle Site maakt onderdeel uit van het grotere masterplan voor de transformatie van de Poolbec peninsula binnen de Docklands van Dublin. Het gebied tussen Liffey rivier en Dublin Bay kent een enorm potentieel om van een industrieel en havengebied herontwikkeld te worden in een gebied met gemengde functies.

Het stratenpatroon en de openbare ruimtes zijn zo ontworpen dat een maximale relatie aangegaan wordt met de omgeving. Hierbij wordt de locatie niet alleen opgenomen in de bestaande context, maar wordt ook geanticipeerd op toekomstige verbindingen en relaties.
Binnen het plan is tevens een voorstel gemaakt voor het aangrenzende Fabrizia gebied. Dit gebied ligt tussen de eigenlijke locatie en de kust, en vormt een belangrijke schakel in een kwalitatief hoogwaardige stedelijke ontwikkeling van de Irish Glassbottle Site.

De basis van het ontwerpconcept bestaat uit een patroon van 18 m hoge blokken met binnentuin, waardoor transparantie richting de zee en het Sean Moore Park gerealiseerd wordt. Vanuit dit basispatroon kunnen verschillende gebouwtypologieen ontwikkeld worden, in overeenstemming met de “4-categorieen strategie”: basis blok 18 m, kantoor optopping 40 m, gemiddelde hoogbouw 60 m en iconische gebouwen +60 m.

Opdrachtgever Becbay Limited, Dublin
Programma 10 ha masterplan met 300.000 m2 BVO waarvan 60% woningbouw - 1871 woningen, 40% commerciele functies, onderwijsfaciliteiten en leisure

Tijd 2007 - heden

Rol Stedenbouwkundige en ontwerper openbare ruimte
Participerende partijen McGarry Ní Éanaigh Architects (lokaal architect)