Huys Azie Amsterdam [NL]

Langs de oevers van het Amsterdamse IJ is een voormalig havengebied getransformeerd tot een nieuwe omgeving van wonen en werken in hoge dichtheid. Op het terrein De Pakhuysen vormen oude pakhuizen samen met nieuwe blokken een gedifferentieerd complex van in elkaar grijpende gebouwen waarbij doorzichten naar het IJ zijn uitgespaard. De gebouwen staan op een gezamenlijke sokkel met parkeergarage. De entrees van de gebouwen liggen aan een langgerekt gemeenschappelijk plein. 

Gebouw B, bekend als ‘Huys Azie’, bestaat uit 2 delen. Een grote, L-vormig baksteenvolume rustend op een laagbouw volume dat op een ‘gestript’ oud pakhuis lijkt. In feite zijn beide delen nieuw en sluiten door de combinatie en verscheidenheid van vorm en materiaal goed aan bij het karakter van de andere gebouwen binnen het stedenbouwkundig plan. Het laagbouw gedeelte is een staal-glas constructie met grote openingen.

In de gevels van het baksteenvolume neemt het aandeel van baksteen naar boven toe af. Een effect dat bereikt is door een geleidelijke transformatie in de geleding van de raampartijen. De bovenste 4 verdiepingen zijn voorzien van de breedste en overhoeks geplaatste openingen. Daardoor lijkt het gebouw minder massief en krijgt een lichte uitstraling.

Opdrachtgever Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, Almere-Stad
Programma Kantoorgebouw met 10.000 m2 en parkeergarage met 11.500 m2 voor 380 parkeerplaatsen
Tijd 2001 - 2004; 1998 - 2004 (masterplan)
Rol Masterplanner en supervisor Oostelijke Handelskade Compartiment C, architect Huys Azie (blok B) en Huys Afrika (blok D, appartementengebouw)
Participerende partijen Claus en Kaan Architecten; de Architecten Cie. (blok A + C); Villa Nova (renovatie bestaamd pakhuis Afrika); Juurlink & Geluk (buitenruimte)