Humanities Campus Leiden [NL]

De Universiteit Leiden is de oudste universiteit van Nederland met een sterke internationale reputatie en de ambitie om uit te breiden. Voor de Faculteit Geesteswetenschappen stelt KCAP een stedelijke herontwikkelingsstrategie voor die baseert op deels renovatie van bestaande gebouwen, toevoeging van nieuwe gebouwen en uitbreiding van het onderwijsprogramma.

Het stedenbouwkundig plan biedt een toekomstbestendig raamwerk met een sterke identiteit. Een nieuwe centrale buitenruimte zorgt voor onderlinge samenhang tussen de verschillende gebouwen en instituten, centrale functies aan het plein en een verbeterde infrastructuur en meer plek voor ontmoeten. Het complex krijgt een hoogwaardige uitstraling die aansluit bij het prestige van de universiteit. Deze duurzame ontwerpbenadering heeft als doel het creëren van een binnenstadscampus, waarbij de kwaliteiten van de gebouwen en hun relatie tot elkaar verbetert. De gebouwen moeten aan de vraag van de huidige gebruikers voldoen en tegelijkertijd flexibel zijn om in te kunnen spelen op veranderingen in onderwijsconcepten en studentenaantallen.

Naast de universiteits-gerelateerde ambities wordt met de ontwikkeling een kwalitatief hoogwaardig nieuw stuk binnenstad opgeleverd dat uitnodigt voor gebruik en bezoek van mensen buiten de universiteit. Door functiemenging van onderwijs, wonen, horeca, sportvoorzieningen en een park ontstaat een aantrekkelijk gebied. Een gastvrije campus die die bovendien optimaal is verbonden met de binnenstad van Leiden.

Opdrachtgever Universiteit Leiden
Programma Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de Faculteit Geesteswetenschappen met uitbreiding van het onderwijsprogramma, gedeeltelijke renovatie van bestaande gebouwen en ontwerp van nieuwe gebouwen
Tijd 2014 - heden
Rol Supervisor, masterplanner, architect