HS Kwartier Den Haag [NL]

In Den Haag wordt in de komende jaren het voormalige industrie- en havengebied Laakhavens getransformeerd wordt tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. HS Kwartier, het gebied rondom het station Hollands Spoor, is onderdeel van deze ontwikkeling en bovendien één van de drie polen in het Central Innovation District (CID) en van bovenregionaal belang voor toekomstgerichte economische ontwikkeling. De gebiedsontwikkeling van HS Kwartier geeft zowel een impuls aan de omgeving rondom station Hollands Spoor, als aan de verbindingen met het centrum van Den Haag.

Kenmerkend voor het gebied rondom het station Hollands Spoor zijn de uitstekende bereikbaarheid en de menging van diverse functies. Het gebied wordt met een gemengd stedelijk programma van rond 245.000 m2 verdicht, waaronder een groot woningaanbod, kantoren, onderwijs, studentenhuisvesting, hotels, cultuur, horeca en retail. Een deel van de ontwikkeling is gereserveerd voor programma dat invulling geeft aan de ambities van het CID. Ook de transformatie van het monumentale Stationspostgebouw door KCAP maakt deel uit van HS Kwartier. Dit historisch waardevolle gebouw zal als toekomstige hoofdvestiging van PostNL een belangrijke rol in HS Kwartier spelen.

Daarnaast ligt de focus van de gebiedsontwikkeling op de inrichting van de openbare ruimte en worden aantrekkelijke nieuwe wandel- en fietsroutes gecreëerd en innovatieve mobiliteitsconcepten geïntroduceerd. Het is daarbij de ambitie dat het viaduct van de Waldorpstraat wordt gesloopt en er een groene stadsstraat voor in de plaats komt.

Vijf torens zullen rondom het station Holland Spoor het programma huisvesten en de skyline van Den Haag versterken. Door de wisselende positionering van de volumes ontstaat een gevarieerd straatbeeld met levendige plinten. De verspringende gevels en de inrichting van balkons en terrassen geven een gevoel van transparantie. De gebouwen gaan daardoor uit van de menselijke maat, ondanks de hoge dichtheden. Aan de Laakhavenzijde van het station Hollands Spoor ontstaat een fraaie stadsentree die beide zijden van het spoor verbindt. Hierbij hoort ook een levendig en functioneel heringericht stationsplein.

Opdrachtgever LIFE.NL
Programma 245.000 m2 stedenbouwkundig plan voor gemengd programma met woningen, kantoren, cafés en restaurants, commerciële functies en retail, onderwijs en cultuur, inclusief de transformatie van het historische Stationspostgebouw van 35.000 m2 als hoofdkantoor van PostNL en twee torens met een programma voor gemengd gebruik van 80.000 m2 op het ontwikkelplot links van station HS
Tijd 2017 - heden
Rol Stedenbouwkundige, architect transformatie Stationspostgebouw en torens ontwikkelplot
Participerende partijen Gemeente Den Haag, Fakton, DELVA