Hoornwerk Deventer [NL]

'Hoornwerk' is een voormalige vooroorlogse arbeiderswijk, met woningen die niet meer voldeden aan de huidige tijd. Woonbedrijf ieder1 besloot de wijk te slopen en hier een nieuw plan te ontwikkelen. De wijk ligt in een driehoekig gebied op korte loopafstand naar de binnenstad van Deventer. Het gebied maakt deel uit van het grachtengordelgebied en ondergaat de laatste tijd ingrijpende wijzigingen. Met name grootschalige bebouwing in en om het gebied, zoals de Hogeschool IJsselland en de Sociale Verzekeringsbank, leiden tot een verandering van karakter.

Door de context en het programma ontstaat een paradox: enerzijds wordt gevraagd naar een kleinschalige, intiem stedelijke omgeving, anderzijds naar een structuur van grotere ensembles in het groen in relatie met de omliggende ontwikkelingen. Het stedenbouwkundig plan reageert daarop en combineert de voordelen van een kleinschalig stadsweefsel met die van grotere objectmatige eenheden en creëert een menging  van grondgebonden woningen, appartementen en zorgfuncties, gegroepeerd rondom een semi-openbaar hof of een stelsel van steegjes. Het plan voorziet in drie grotere eilanden in het groen met een concentratie van de bebouwing aan de randen, waardoor ervaarbaar grotere objecten ontstaan. De bebouwing binnen de eilanden varieert in hoogte en er ontstaat per eiland een mix van grondgebonden en gestapelde woningen. De relatief dichte eilanden worden gescheiden door uitbundig en royale groene wiggen. Deze groene ruimtes zijn autovrij en hebben een hoge gebruikskwaliteit. De omliggende woningen oriënteren zich op het groen. De scheiding tussen privé en openbaar groen wordt heel subtiel vorm gegeven door middel van kleine hoogteverschillen.

Opdrachtgever Woonbedrijf IEDER1, Deventer
Programma Stedenbouwkundig plan en ontwerp van wooncomplex met gezondheidszorgfunctie, 19.200 m2 bvo,
12 eengezinswoningen, 90 appartementen, 26 zorgeenheden, overdekte parkeergarage met 155 parkeerplaatsen
Tijd 2002 - 2008
Rol Stedenbouwkundige en architect