Heijplaat Rotterdam [NL]

‘Waiting lands’ zijn voormalige haven-, spoor- en industriegebieden die een potentieel reservoir voor stedelijke herontwikkeling vormen. Vaak liggen ze op markante locaties en kenmerken zich door overblijfselen van vroegere functies, natuurlijke overwoekering en tijdelijk gebruik door uiteenlopende groepen. Op Heijplaat, gelegen in de Rotterdamse havens, bevinden zich diverse havenvoorzieningen, een jaren dertig tuinwijk en een kunstenaarskolonie aan een rivierstrand. Om de potenties van Heijplaat optimaal te benutten is gekozen voor een simultaan schaken strategie. De ontwikkeling van een duurzame stedenbouwkundige structuur, inventarisatie van bestaande gebouwen en structuren, inventarisatie van aanwezige oppervlakken en texturen die soms worden opgeslagen in een ‘materiaalbank’, inventarisatie en analyse van aanwezige functies en het in kaart brengen van mogelijke actoren en stakeholders in het gebied, vinden gelijktijdig plaats. Door deze gecoördineerde mobilisatie van alle krachten wordt een duurzaam transformatieproces in gang gezet dat zal leiden tot een stedenlijke verblijfskwaliteit en brede functiemenging.

 

Opdrachtgever Woonbron, Rotterdam, in samenwerking met Ontwikkelmaatschappij Stadshavens
Programma
Stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie: transformatie havengebied: gemengde ontwikkeling van grootschalige havenfuncties, kleine bedrijven, woon-werkunits en woningen
Tijd 2004 - heden
Rol Stedenbouwkundige adviseur
Participerende partijen Voorbereidend en aanvullend onderzoek: ETHZ NSL