HafenCity Hamburg [DE]

In Hamburg wordt het voormalige havengebied aan de Elbe getransformeerd tot een levendige stedelijke zone. In de praktijk is gebleken dat traditionele planningsinstrumenten ongeschikt zijn om herstructureringsprojecten van deze omvang te sturen. Masterplannen lopen vaak al na korte tijd achter de feiten aan en de kwaliteit is niet meer te sturen. Daarom is hier gekozen voor een combinatie van vaste uitgangspunten en operationeel hanteerbare regels. Tijdens het ontwerpproces is getest hoe wisselende combinaties van uitgangspunten en regels zouden reageren op verschillende stedenbouwkundige structuren, programma’s, dichtheden en groeiprognoses. De uitkomsten boden een schat aan informatie voor de ontwikkeling van concrete ruimtelijke ontwerpen.

'HafenCity' wordt een levendig stadsdeel aan het water met een binnenstedelijke mix van wonen, cultuur, toerisme, leisure en bedrijvigheid. In een periode van vijfentwintig jaar zullen acht deelgebieden aflopend van west naar oost worden ontwikkeld. Om een afwisselend en hoogwaardig stadsdeel tot stand te brengen, is het gebied opgedeeld in zones waaraan bepaalde kwaliteiten en beperkingen zijn toegekend. Gecombineerd met een flexibele regelgeving genereert dit maximale vrijheid voor de programmatische invulling en het architectonisch ontwerp. Door in de deelgebieden functies te combineren, ontstaan stedelijke gemeenschappen die vierentwintig uur per dag functioneren. Het handhaven van de bestaande havenstructuur en het behoud van beeldbepalende elementen zoals kranen en kades, zorgt tegelijkertijd voor de nodige samenhang in het gebied.

Opdrachtgever Hafencity Hamburg GmbH (voorheen: GHS - Gesellschaft für Hafen und Standortentwicklung mbH); Free and Hanseatic City of Hamburg, Department for Urban Development and Environment
Programma 165 ha masterplan met 2.000.000 m2 voor 5.800 woningen en 45.000 werkplaatsen, cultuur, vrije tijds besteding, restaurants, winkels, parks, pleinen en promenades
Tijd 2000 - heden
Rol KCAP/ASTOC Masterplanner en supervisor