GWL-Terrein Amsterdam [NL]

Op het voormalige terrein van het gemeentelijke drinkwaterleidingbedrijf (GWL) in Amsterdam is een milieuvriendelijke en autovrije woonwijk gerealiseerd. Door zijn grote samenhang en dichtheid manifesteert het 'GWL-terrein' zich als één grootschalig stedelijk element in zijn omgeving. Tegelijkertijd is het een open zone met bouwblokken in het groen, een oase van rust in de hoofdstedelijke chaos. Het GWL-terrein markeert de grens tussen de woonblokken van de Staatsliedenbuurt en de bedrijven en industrie aan de westkant. Enkele oude gebouwen en een watertoren bleven bewaard en vormen nu het markante hart van de buurt.

Het terrein heeft een dichtheid van 100 woningen per hectare en bevat woongroepen, atelierwoningen, een buurthuis en andere voorzieningen. Aan de westelijke en noordelijke zijden wordt het terrein begrensd door een meanderend woongebouw dat oploopt van vier verdiepingen in het zuiden tot negen in het noordoosten. Hierin werd ongeveer 57 % van de woningen ondergebracht. Dit langgerekte blok vormt de grens tussen bedrijvigheid en wonen en beschermt het terrein tegen de westenwind en het lawaai van de Haarlemmerweg. De 14 bouwblokken van vier tot vijf lagen vormen samen een parkachtige omgeving. Ze staan op groene eilandjes met privé-tuinen, omheind door hagen.

Opdrachtgever Stichting Ecoplan, Amsterdam
Programma 6 ha master plan voor autovrije ecologische woonwijk met 29.000 m2 voor 600 woningen, integratie van historische gebouwen en watertoren, uitwerking van 3 gebouwen
Tijd 1993 - 1998
Rol Masterplanner en supervisor, architect van 3 woonblokken
Participerende partijen DKV Architecten, Rotterdam, Neutelings Riedijk architecten, Rotterdam, Meyer & Van Schooten, Amsterdam, Zeinstra van der Pol, Amsterdam, West 8, Rotterdam (landschap)