Fountainhead Amsterdam [NL]

Borneo Sporenburg is een woonwijk in het oostelijk havengebied van Amsterdam. Tussen rijen patiowoningen in hoge dichtheid staan drie reusachtige blokken - een daarvan is 'Fountainhead'. Fountainhead heeft een contour van 64 x 64 x 63 meter en is een U-vormig gebouw van twintig lagen hoog dat half op land half boven water wordt gebouwd. Het programma omvat 238 koopwoningen, een basisschool, 2.650m2 ruimte met gemengde bestemming en 274 parkeerplaatsen in een drielaagse, bovengrondse parkeergarage.

Het gebouw manifesteert zich op het grootste schaalniveau als een reusachtig monoliet die echter niet ongenaakbaar is maar in zijn vorm reageert op de omgeving. Zo verheft het zich aan twee zijden boven het maaiveld tot het niveau van de omringende laagbouw. Tegelijkertijd blijft het schaalniveau van de individuele woning overal waarneembaar, doordat de gevel wordt geleed met prefab betonnen kubussen die ruimte bieden aan erkers, wintertuinen en loggia’s.

Opdrachtgever Fountainhead Enterprise BV, Hoofddorp
Programma 5.300 m2 appartementencomplex met 238 woningen, 1.050 m2 basisschool,  2.650 m2 gemengde functies, horeca, bedrijfsruimte en zwembad, 274 parkeerplaasten
Tijd 2004 - heden
Rol Architect