Floating Park Rotterdam [NL]

Het Drijvend Park is een innovatief en duurzaam stedenbouwkundig concept voor de Rijnhaven die een grote bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid van de Rotterdamse binnenstad. Met het concept zal het gebied Kop van Zuid en de wijk Feyenoord er in één klap verrijkt worden met 15.000 m2 groen, 30.000 m2 parkeerplaatsen en 17.000 m2 voor leisure-functies zoals een ijsbaan.

De Rotterdamse binnenstad heeft een groot tekort aan ruimte en groen. Mede door de intensieve bebouwing op de Kop van Zuid en de toegenomen parkeerdruk is de leefbaarheid onder druk komen te staan. De grote Rijnhaven biedt een oplossing voor meerdere vraagstukken en voegt veel ruimtelijke kwaliteit toe aan de omliggende stad.

Het architectonisch concept heeft een ronde eilandvorm. Het is een schijf met een diameter van 185 meter. Het park is ook rond en omcirkelt een lagergelegen binnenterrein waar voldoende ruimte is voor leisure-functies zoals een ijsbaan of sportveld. Onder het park liggen twee ringvormige parkeerlagen voor in totaal 1250 auto’s. Door afmetingen en de ronde vorm kan de constructie niet omslaan en is hij niet vatbaar voor golfslag. Mocht het nodig zijn dan kan het eiland worden verplaatst.

Integraal onderdeel van het plan is de sociale inbedding in de stad. Het drijvende park en de daarop aanwezige functies moeten werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het drijvende park levert daarmee niet alleen stedenbouwkundig maar ook sociaal een duurzame bijdrage aan Rotterdam en de Rotterdammers.

Initiatief Emergo, KCAP Architects&Planners, RHDHV
Programma Drijvend park met 15.000m2 groen, 30.000m2 parkeren met 1250 parkeerplaatsen en 17.000m2 vrijetijdsvoorzieningen. 
Tijd 2013 - heden
Rol Initiatiefnemer in samenwerking met Emergo en RHDHV, architect en stedenbouwkundige