Fischbeker Reethen Hamburg [DE]

Het gebied Fischbeker Reethen in Hamburg Harburg wordt ontwikkeld tot een nieuw stadsgebied voor wonen en kleinschalige industrie. Model van de ontwikkeling is de “tuinstad van de 21e eeuw”. In deze herinterpretatie van de tuinstad worden op het 70 ha grote terrein aan de rand van Hamburg circa 2.200 woningen, 100.000 m2 kleinschalige industrie en een grote diversiteit aan hoogwaardige landschapsruimten gepland.

Het concept introduceert een nieuwe mix van wonen en werken in de Tuinstad 2.0. Het is gebaseerd op een robuust ruimtelijk raamwerk dat reageert op de bestaande ruimtelijke landschapskwaliteiten. Tegelijkertijd is het zo veerkrachtig dat ook bij onvoorziene veranderingen de ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd blijft. Programmatisch zet het concept in op de combinatie van de producerende sector met wonen en grijpt deze als kans aan om stadsuitbreiding op een nieuwe en duurzame manier te realiseren. Een compacte en bij het gebied passende bebouwing met innovatieve typologieën voor open ruimtes en buurtvorming opent mogelijkheden voor kwalitatief hoogwaardige architectuur en landschapsruimten.

De woonfuncties zijn gelegen in het centrum van het gebied. De landschapsstructuur wordt in de vorm van vingers het gebied in getrokken. Daardoor is ook in het hart van de Fischbeker Reethen het landschapsgevoel ervaarbaar. Deze landschapslijnen creëren verschillende landschappelijke kwaliteiten en maken een verscheidenheid aan woontypologieën mogelijk. Aan de boulevard, de centrale ontsluitingsas, ontstaat een klein centrum met een school en een nieuw kunstmatig meer als ziel van de Fischbeker Reethen. Het meer maakt deel uit van de “groen-blauwe verbinding”: een netwerk van landschap en water, dat het landschap met het wonen verbindt. Tussen het wonen en de commerciële functies wordt een nieuwe mix van functies geïntroduceerd. Deze transitiezone beschermt het wonen tegen de traditionele industrie langs het spoor en geeft deze functies een aantrekkelijk gezicht naar de stad. Het nieuwe Fischbekermeer heeft naast zijn betekenis als "place maker" in het hart van het gebied ook een essentiële rol in het duurzaamheidsconcept. Regenwater- en energiemanagement op wijkniveau zijn naast sociale en stedenbouwkundige duurzaamheid de hoofdaandachtspunten van het concept.

Opdrachtgever IBA Hamburg
Programma 70 ha stedenbouwkundig plan voor circa 2.200 woningen, 100.000 m2 kleinschalige industrie en 200.000 m2 aan landschapsruimten
Tijd 2016 – heden
Rol Stedenbouwkundige in samenwerking met Kunst+Herbert
Participerende partijen Büro Sieker, Berlijn (regenwatermanagement); ARGUS, Hamburg (verkeer); Keoto, Zürich (energie en duurzaamheid)